Kun en kvinne vil bli statlig IT-topp

12 vil bli sjef for nyopprettet direktorat. Eneste kvinnelige søker er en tidligere SV-topp.

Kun en kvinne vil bli statlig IT-topp

12 vil bli sjef for nyopprettet direktorat. Eneste kvinnelige søker er en tidligere SV-topp.

Direktoratet for forvaltning og IKT, er et nyopprettet direktorat som skal styrke regjeringens arbeid med fornying av offentlig forvaltning og bruk av IKT.

Direktoratet vil bli operativt ved årskiftet, og vil få 115 ansatte. Cirka 60 av de vil komme fra Statskonsult, 30 fra Norge.no og 20 årsverk vil komme fra Fornyingsdepartementet. Regjeringen har bevilget et budsjett på 113 millioner for 2008.

Sjefsstillingen har vært utlyst, og Dagens Næringsliv skriver at det totalt er 12 søkere.

Av disse er det kun en kvinne, tidligere SV-byråd Vivi Lassen. Hun jobber i dag som avdelingsdirektør i Statskonsult.

Per Morten Hoff og IKT-Norge er positiv til en kvinnelig søker. Han mener det er helt avgjørende at med solid politisk erfaring.

- Alle kandidatene på søkerlisten er sikkert faglig flinke, men med unntak for Vivi Lassen, er det et spørsmål om disse har politisk tyngde nok til å sette en agenda, og få et ordentlig budsjett, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge, til Dagens Næringsliv.

Han mener imidlertid at det kan være en ulempe at hun er fra SV, det samme partiet som Fornyingsminister Heidi Grande Røys, fordi det kan bli sett på som en politisk utnevnelse.

- Vi skal heller ikke se bort fra at det er spennende kandidater blant søkerne som ikke er offentlige, sier Hoff til Dagens Næringsliv.

7 av de 12 søkerne har bedt om at navnet holdes konfidensielt.

Til toppen