Kun to igjen i Gallups internettavdeling

Heller ikke Norsk Gallup slipper unna Internett-nedturen.

Det er kun to ansatte igjen i Norsk Gallup Institutts internettavdeling etter at analyseinstituttet har måttet rydde i egne rekker i forbindelse med nedturen i mediebransjen. Tidligere i sommer meldte selskapet at minst ti ansatte var på vei ut av analyseselskapet.

Usikkerhet rundt fremtidige økonomiske resultater i et svakt marked har gjort at instituttet vil gardere seg i forhold til hardt pressede marginer.

Internett-virksomheten i Gallup, instituttet som leverer den meste innarbeidede internettmålingen i det norske mediemarkedet, blir altså også rammet. Én fast ansatt prosjektleder må gå, pluss en trainee.

Dermed blir det kun avdelingsleder Dag Andersen og prosjektleder Tor Skaugerud igjen i avdelingen.

- Det er ikke bare to stykker som vil jobbe med interaktive medier fremover. Vi drar veksler på andre folk i mediaseksjonen som jobber på tvers av områdene, sier Andersen til digi.no.

Han mener det ikke vil gå utover leveransene av undersøkelser til kundene.

- Oppgavene våre er ikke noe problem å gjennomføre. Vi er ikke hardere rammet enn resten av selskapet og utnytter ressursene på en bedre måte enn det vi gjorde før, sier han.

Han mener noe av problemet for tiden er at det ikke er særlig store ressurser blant internettselskapene til å hente inn dokumentasjon og tall utenfra.

- Dotcom-selskapene er nok ikke villige til å spytte inn særlig mye penger i undersøkelser om dagen. De gjennomfører gjerne sine egne undersøkelser, det ser vi ikke minst på antall pop-ups. Resultatet blir også deretter, mener analyseeksperten som sier at Gallup i år må være veldig selektive i analysearbeidet sitt, og ikke satse på alle produkter.

Det blir en av vurderingene når Gallup nå skal utarbeide sitt anbudsdokument til interesseorganisasjonen INMA i forbindelse med en anbudsrunde som organisasjonen har utlyst. Det blir viktig for instituttet å få deler eller hele den kontrakten, som består av flere elementer.

- Vi arbeider med anbudet til INMA. Der vurderer vi blant annet om vi skal ta med panelmålingene våre, Netvalue, i tillegg til WebMeasure, sier han.

Til toppen