Kun tre-fjerdedeler av SOL-inntekten fra reklame

Nesten én fjerdel av SOL-omsetningen i 2. kvartal kom ikke fra nettreklame - og mer enn én million kroner kom direkte fra brukerne. Nå er den første SOL-avtalen om aksessavgift undertegnet. I høst kommer brukerbetalingen for fullt.

Nesten én fjerdel av SOL-omsetningen i 2. kvartal kom ikke fra nettreklame - og mer enn én million kroner kom direkte fra brukerne. Nå er den første SOL-avtalen om aksessavgift undertegnet. I høst kommer brukerbetalingen for fullt.

Nedgangen i annonseinntekter skaper like stor bekymring for SOL som for andre internettselskaper med reklame og gratisinnhold som viktigste forretningsmodell. Nedgangen er på 6,8 millioner kroner fra første kvartal til andre, med en omsetning på 36,8 millioner svenske kroner i andre kvartal for SOL-konsernet.
Samtidig har driftkostnadene blitt redusert med 35 prosent det siste halve året, noe som gjør at driftsresultatet på minus 64,4 millioner kroner før goodwill i 2. kvartal, er 32,9 millioner bedre enn i 4. kvartal i fjor.


Konsernsjef Birger Steen mener at innsparingene, som blant annet har gjort at antallet ansatte i SOL nå er på bare 199 (mot 274 et halvt år tilbake), slår inn for fullt først i andre halvår.

Likevel er det inntektene som må forbedres - hvis målet om positive driftstall i 2003 skal nås.

Mens inntektene fra dotcom-selskapene sto for 55 prosent i første kvartal, har den andelen blitt redusert til 40 prosent i andre kvartal. Derimot har de tradisjonelle annonsørene endelig begynt å røre på seg og sto for 21,8 millioner av inntektene før sommeren (mot 19,4 millioner i 1. kvartal i år)

Det som kanskje er mest gledelig for SOLs del, er at annonseavhengigheten er på retur. Mens inntekter utenom reklame sto for 19 prosent av de 43,5 millionene SOL omsatte for i første kvartal, har den andelen økt til 23 prosent i andre kvartal.

- I tillegg til å å jobbe målrettet med relasjonene mot store annonsører og reklamebyråer, er det godt å se at vi begynner å få andre inntekter. Det gjelder brukerbetaling, oppføringer i vårt "gule sider"-produkt Kvasir Firmasøk, søk og rubrikkannonser på plass. Dette er nye, spennende inntektskilder som vi vil se effekten av over tid, mener han.

Ifølge konsernsjef Birger Steen økte betalingen fra SOL-brukerne fra én til tre prosent fra 1. kvartal. Det vil si at selskapet i andre kvartal fikk inn litt over én million kroner fra sine datingtjenester på mobilen.

Og i høst kan man forvente flere betaltjenester fra SOL:

- Jeg har tro på løsninger der man ikke er så avhengig av internettoperatørene. Betaling over mobilfakturaen er hensiktsmessig fordi det er en betalingsform som folk er vant til. Det er vanskeligere å lykkes med nye ting brukerne ikke er vant til å betale for fra før, enn med det som brukerne er vant til å betale for, sier han.

Men han mener også at direkte forhandlinger med ISPene, det vil teleoperatørene, må til.

SOL i Finland (Suomi24.fi) har allerede inngått en avtale med Song Networks (tidligere Tele1 Europe) om en andel av inntektene.

- Det er viktig for bransjen at det kommer på plass avtalemessige og tekniske løsninger. Som situasjonen er i dag spiser teleoperatørene opp hele kaken, selv om vi baker den sammen med dem. Vi estimerer at nordiske forbrukere betaler 8-10 milliarder norske kroner i året til teleoperatørene for internettilknytning og -bruk. Per i dag går alt dette til operatørene - ingenting til dem som lager innholdet på web, sier han.

Steen bekrefter at de har hatt samtaler med svenske Tric, som digitoday.no har skrevet om tidligere.

Tric ønsker å fungere som et clearinghouse hvor de tar inn trafikkinntekter fra teleoperatørene som de fordeler videre til innholdsleverandørene. Det svenske selskapet hevder at et opplegg allerede skal være klart til høsten, men Steen vil ikke bekrefte om de har gjort en spesifikk avtale i markedet.

- Vi har hatt samtaler med mange aktører, inkludert Tric, Deres konsept virker spennende, er alt Steen vil si om det. Men han mener det uansett vil ta lang tid før det begynner å løsne i forhold til alternative inntektstrømmer:

- Vi forventer jo ikke en tredobling av inntektsandeler hvert kvartal når det gjelder brukerbetaling, slik vi har sett til nå. Og vi har ikke kalkulert med særlig store inntekter fra ISP-avtalen vi har gjort i Finland, sier han. Likevel tror vi at disse inntektene, som tilsammen utgjorde 23 prosent for oss i 2. kvartal 2001, vil bli viktige på sikt.

Til toppen