JUSS OG SAMFUNN

Kunder og leverandører i samme forum

IKT-Norge-sjef Per Morten Hoff blir mektigere når han får med seg Nortib.

23. mai 2007 - 11:27

IT-leverandørers interesse-organisasjon IKT Norge offentliggjorde overraskende i formiddag og Nortib, Norsk Tele- og informasjonsbrukerforening.

Nortib består av mange jobber med utvikling av kostnadseffektive og brukervennlige produkter og tjenester på IKT-sektoren. Organisasjonen består altså av mange IKT-kunder som nå går sammen med leverandør-organisasjonen IKT Norge.

Begge parter innser at markedet har endret seg og at skillet mellom kunde og leverandør har blitt stadig mer flytende.

Videre har de to organisasjonene i dag en rekke felles medlemmer og man kan ved en sammenslåing spare medlemmene for kostnader, samtidig som utbyttet ved at det skapes en sterk organisasjon blir større.

De to organisasjonene peker ut hva de skal jobbe mest med: Mangelen på IT-folk rammer i dag både leverandører og brukere. At de to organisasjonene nå går sammen er et håndfast bevis på at det nå tenkes nytt for å sikre fremtidig rekruttering, samt at grunnlaget for fremtidige prosjekter sikres.

En ubalanse i kompetansen hos enten brukere eller leverandører vil skade begge parter på sikt og vil hindre fremveksten av nye og spennende IKT-prosjekter i Norge. IKT-markedet i Norge ønsker nå å ta et samlet grep for å sikre fremtidig rekruttering og kompetanse.

Nortibs navn vil bli opprettholdt som en egen brukergruppe innen IKT-Norge, og Nortibs aktiviteter med å arrangere de velkjente brukerkonferansene vil fortsette. IKT-Norge vil som tidligere bli ledet av generalsekretær Per Morten Hoff. IKT-Norge vil overta ansvaret for de ansatte i Nortib.

Nortib feirer iår sitt 25 årsjubeleum og de fleste av de opprinnelige målsettinger for brukerforeningen er oppnådd og tiden har kommet for en reorganisering som en konsekvens av at markedet nå er endret.

Begge foreningene tror at innlemmelsen av NORTIB i IKT-Norge vil styrke fremveksten av det norske IKT-markedet. NORTIB har pt 121 medlemmer og IKT-Norge har 340 medlemmer. Den nye konstelasjonen vil gjøre IKT-Norge til den desidert største interesseorganisasjonen for IKT i Norge. Det vil ikke bli foretatt noen navneendring på den nye organisasjonen.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.