Kundeservice somler ikke

Nett- og mobilselskapene har akseptabel ventetid, ifølge Post- og teletilsynet.

Søylene viser hvor lang tid aktørenes kundeservice bruker på å ta telefonen i snitt. Alle som er målt holder seg innenfor normen på fem minutter (300 sekunder).
Søylene viser hvor lang tid aktørenes kundeservice bruker på å ta telefonen i snitt. Alle som er målt holder seg innenfor normen på fem minutter (300 sekunder). (Bilde: Post- og teletilsynet)

Nett- og mobilselskapene har akseptabel ventetid, ifølge Post- og teletilsynet.

Det er lite å utsette på kunders ventetid ved henvendelse til nett- og teleselskapenes kundeservice.

Det er konklusjonen til Post- og teletilsynet (PT), som jevnlig måler dette. Tilsynet la torsdag frem den siste rapporten, som avslører snittventetiden i perioden juli - desember 2010.

Svarfristen i henhold til «god skikk»-reglene er at kundeservice tar telefonen innen fem minutter (300 sekunder) og at de svarer på e-post innen tre døgn (72 timer).

De fleste leverandørene rapporterer at de klarer å svare innenfor fristene i over 90 prosent av tilfellene. Noen klarer å svare på alle henvendelsene innen fristen. PT har publisert tallmaterialet på egne nettsider (PDF, 8 sider).

- Resultatene viser at de fleste leverandørene fremdeles har en akseptabel ventetid. Enkelte har lengre svartid enn forrige måleperiode. Dette har trolig sammenheng med økt respons som følge av kampanjer og spesielle tilbud, sier PT i en pressemelding.

Ingen mobiltilbydere lar kunden vente lenge. Ludo Mobil og Chess topper listen med nær to minutter i snitt. Deretter følge Telenor og One Call med noe over minuttet, mens de øvrige ser ut til å holde seg under, og tildels langt under 60 sekunders ventetid.

For kundeservice på bredbånd kommer NextGenTel verst ut med en snittventetid på 217 sekunder, også det godt innenfor PTs terskel på fem minutter. Canal Digital kommer igjen best ut på dette punktet med under ti sekunders ventetid.

    Les også:

Til toppen