Kunnskapsbørs lansert på web

- Om få år vil det være like alminnelig å handle med kunnskapspapirer som med verdipapirer, mener forvalter av kunnskapskapital i Skandia, Leif Edvinsson.

- Om få år vil det være like alminnelig å handle med kunnskapspapirer som med verdipapirer, mener forvalter av kunnskapskapital i Skandia, Leif Edvinsson.

Edvinsson har skapt seg et internasjonalt navn som ekspert på kunnskapskapital - "intellectual capital" eller IC. En av hans titler er konserndirektør for intellektuell kapital i Skandia, og han er den første som noen gang har lagt fram et årsregnskap for hvordan en bedrift har forvaltet sin kunnskapskapital.

Blant hans meritter er boka Intellectual Capital: The Proven Way to Establish Your Company's Real Value by Measuring its Hidden Brainpower fra 1998 (tilgjengelig på nettstedet til Haugen Bok), skrevet i samarbeid med Michael S. Malone. I 1998 var han nominert til prisen Brain of the Year sammen med blant andre Microsoft-sjef Bill Gates og den britiske artisten Paul McCartney. Edvinsson vant.

Den nye kunnskapsbørsen på web er et internasjonalt initiativ ble lansert som forsøksprosjekt i Norden, gjennom tilstelninger tirsdag i Oslo og Stockholm, og onsdag i København. Edvinsson talte til arrangementet i Oslo over video. Han mener kunnskapsbørser vil spille en viktig rolle i å utvikle kunnskapsmarkedet, sørge for bedre utnyttelse av kunnskapsarbeid, og bedre inntekter for kunnskapsarbeidere.

Ifølge Edvinsson medfører organiseres kunnskapsformidling i dag på en måte som sløser med verdifulle ressurser, fordi folk som trenger kunnskap ikke får tak i det, og de som har kunnskap blir sittende igjen med det. Internett har et fantastisk potensial som forblir ubenyttet, mener han.

Som i alle internasjonale initiativ, mobiliserer dagens første lille kunnskapsbørs flere aktører. Selve kunnskapsbørsen skjøttes av det britiske selskapet iqport - selvfølgelig oppkalt etter begrepet IQ-portal. Meklerfunksjonen organiseres av uavhengige kunnskapsfellesskap eller "knowledge communities". Folkene bak iqport bruker også betegnelsen "guilds" eller laug.

- Hensikten med disse fellesskapene er å gi kunnskapen et kvalitetsstempel, sier vice president Penny Heyes i iqport. - Dette formidles godt av betegnelsen laug. På den andre siden har laug også en ekskluderende side. Vi ønsker at kunnskapsbørsen skal være åpne for alle kvalifiserte kunnskapsarbeidere. Derfor vil vi nok etter hvert erstatte laug med betegnelsen kunnskapsfellesskap.

iqport presenterte to samarbeidspartnere på tilstelningen i Oslo: Bright under ledelse av dansken Povl Dalsgaard, og Unic Guilds med dansken Michael Weidner som kontaktperson. Unic har to "laug" i gang allerede: ICUniverse.com som produserer og formidler kunnskap innen feltet kunnskapskapital, og Futurizing.com som arbeider med tanker rundt hvordan vekstvilkårene for kunnskapskapital hos individer, i organisasjoner og innen samfunnet generelt.

Bright er en mer allmenn organisasjon, som ser for seg et arbeid innen både børs og laug, samt støttefunksjoner og tjenester for begge. Blant emnene for Brights kunnskapsfellesskap er framtidsforskning, smartkort, nye medier, kunnskapsforvaltning, leger og teknologi. Disse fellesskapene er foreløpig på prototypstadiet.

- Vi vil foreta en formell lansering i oktober i år, sier Dalsgaard. - Innen år 2002 tror vi at vi kan ha så mange som 30 millioner medlemmer, med 10.000 eksperter fordelt på minst 100 spesialiserte fellesskap.

Hvordan skal så kunnskap kjøpes og selges på børs?

- Vi tenker oss at all kunnskap pakkes inn i et hylster med kjøpsinformasjon, forklarer Heyes.

- Dagens kunnskapsmarkedet preges ofte av tunge, dyre og helhetlige rapporter som tilbys under prinsippet alt eller intet. Blant de vi diskuterer med er GartnerGroup og andre analyseselskaper. På kunnskapsbørsen vil de kunne tilby brodder av sine rapporter, til en pris som fastsettes på samme måte som en aksjekurs. Trenger du informasjon om et produkts mulighet på et avgrenset marked, kjøper du opplysningene i nettopp dette hylsteret til dagens markedspris.

Internett spiller en nøkkelrolle i formidlingen av hvilke hylstre er til salgs til hvilken pris i øyeblikket. Internett er også mediet for å formidle selve kunnskapen, formet som tekst eller multimedia. Til sist formidles også det økonomiske oppgjøret over Internett i sanntid. Denne betalingsformidlingen blir en av kunnskapsbørsens sentrale oppgaver. Poenget er at kunnskapsbørsen dekker alle funksjoner i sanntid, uavhengig av hvor kjøper og selger befinner seg.

- Vi ser for oss at laugene får betydning for framtidig journalistisk virksomhet, mener Weidner.

- En enkelt journalist eller en mediebedrift kan inngå en avtale med et laug om at kunnskap produseres både i form av den tradisjonelle artikkelen, der bare en brøkdel av den samlede informasjonen offentliggjøres, og i form av et kunnskapsaktivum med absolutt alle de aktuelle detaljene. Artikkelen formidles på tradisjonell måte, mens kunnskapsaktivumet går til ICUniverse.com for varemerking og kvalitetsstempling, og så videre til iqports kunnskapsbørs. Artikkelen - eller radio/tv-programmet - inneholder opplysninger om hylsteret til kunnskapsaktivumet.

Bak frontlinjeaktivistene i iqport, Unic Guilds og Bright står mektige samarbeidspartnere. Skandia med Leif Edvinsson er allerede nevnt, han er først og fremst knyttet til Unic. I Norge er Telenor, Sparebanken NOR og Posten SDS allerede assosiert med Bright, i likhet med internasjonale selskaper som Andersen Consulting og Lotus.

Nettstedene til selskapene som det er lenket til nedenfor, inneholder mye interessant bakgrunnsinformasjon. Selv de som vil ha kunnskap på børs, må formidle noe gratis.

Til toppen