Kunnskapsminister vil ha flere på realfag

Kunnskapsminister Øystein Djupedal vil stimulere til realfaglige utdanninger og yrkesvalg.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal vil stimulere til realfaglige utdanninger og yrkesvalg.

Kunnskapsdepartementet inviterer til fagseminar om rekruttering til realfaglige utdanninger og yrkesvalg, med særlig vekt på jenters valg. Kunnskapsminister Øystein Djupedal og statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet, Rikke Lind, åpner seminaret.

Målet med seminaret er å få innspill til å utvikle en mer målrettet rekruttering til realfagene gjennom kunnskap om unges motiver for valg og formidling av gode erfaringer. Et sentralt element er å se på muligheter for bedre samhandling mellom utdanning og næringsliv for å bedre motivasjonen og øke rekrutteringen. Det vil være presentasjon av flere konkrete eksempler på vellykkede prosjekter.

Til toppen