Kursutviklingen bestemmer handelsvolumet hos nettmeglerne

Når aksjekursene faller, er det ikke bare investorer og tradere som merker nedgangen. Også meglerne merker nedgangen. Grafen over trafikkutviklingen til nettmegleren Net Fonds illustrerer dette meget bra.

Nettmeglerne merker synkende aksjekurser sannsynligvis hardere enn de tradisjonelle meglerne. Dette på grunn av at det er en større andel småsparere blant dem enn hos "telefonmeglerne".

Mange nettmeglere i USA føler nå smerten etter kollapsen blant internettselskapene i USA og stadig fallende aksjekurser på Nasdaq. Det er ingen tvil om at det er teknologiaksjer som er mest populære hos nettmeglerne, ifølge Upside Today.

- Når markedet går ned, er det mange som faller av underveis, sier Rolf Dammann i Net Fonds ASA til digitoday.no.

- Det er mange som ikke tar tapene mens de ennå er små, men velger å sitte på aksjene. Når aksjebeholdningen har sunket, faller interessen. Motsatt er det ved oppgang når investorene kjøper og selger i et stort tempo, forteller Dammann.

På Net Fonds' hjemmesider er volumutviklingen veldig bra illustrert (blå linje er antall pageviews):


Nasdaq toppet ut i mars før den falt kraftig i april. På samme tid ser vi at trafikkutviklingen til Net Fonds faller kraftig. Selv om grafen ikke viser antall transaksjoner, indikerer antall pageviews aktiviteten på deres netttsider. Trenden er sterkt fallende utover våren sammen med fallet på både Nasdaq og Oslo Børs. Illustrasjonen viser også at aktiviteten om sommeren er meget lav.

I juli og august var det oppgang på Nasdaq og Oslo børs og aktiviteten hos Net Fonds viste en stigende trend, for så å falle senere på høsten.

- Vi velger å legge ut trafikken vår på nettet for å gi resten av bransjen "et spark bak". Alle andre holder kortene tett til brystet og velger å hemmeligholde trafikkutviklingen.

Les mer om:
;