Kutter kostnader med videokonferanser

Videokonferanser skal få ned kostnadene hos Skatteetaten.

Kutter kostnader med videokonferanser

Videokonferanser skal få ned kostnadene hos Skatteetaten.

Skattetaten som har 6500 ansatte fordelt på 260 kontorer vil i tiden fremover øke bruken av videokonferanser som et ledd i å redusere kostnader og forbedre kommunikasjonen med skatteytere. Rammeavtalen er på to år med mulighet for en ytterligere forlengelse på to år.

Det er Umot IKT som har fått rammeavtalen med Skatteetaten om levering av videokonferansesystemer, UPS og vedlikehold av systemene.

Umoe IKT er en av Tandbergs største partnere i Norge.

Skatteetaten består av direktoratet og Skatteetatens IT - og servicepartner(SITS), som er Skatteetatens leverandør innenfor IT og administrative tjenester. SITS er et av Norges største miljøer når det gjelder datamengder og brukere.

Skatteetaten hadde i 2007 ansvar for at det totalt ble utlignet om lag 738 milliarder kroner i skatter og avgifter til staten.

Til toppen