Kutter nettskypriser med opptil 70 prosent

Mest for dem som bare skal ha utført en liten beregningsjobb.

Kutter nettskypriser med opptil 70 prosent
Google senker igjen prisene på flere av tjenestene i selskapets nettsky. Fotografiet viser serverrack i Googles datasenter i Douglas County. Foto: Google

Google er en utfordrer i det offentlige nettskymarkedet hvor Amazon, Microsoft og IBM, ifølge Synergy Research Group, er markedsledere. Men ifølge rapporten er det bare Microsoft som vokser raskere enn Google.

Prisreduksjoner

Noe av veksten kan skyldes Googles ønske om på å konkurrere på pris. I fjor lovet selskapet at prisene for Google Cloud Platform skal følge nedgangen i maskinvareprisene, som i stor grad følger Moores lov. I den forbindelse kom Google i går med nye priskutt. Prisene på en rekke konfigurasjoner har blitt redusert med mellom 5 og 30 prosent.

Bakgrunn: – Nettskyprisene skal følge Moores lov

Kortvarige VM-er

Samtidig lanserte selskapet en serie helt nye, virtuell maskin-produkter som tilbys med 70 prosent lavere pris enn de vanlige VM-ene, med ellers samme konfigurasjon.

De nye VM-ene kalles for Google Compute Engine Preemptible Virtual Machines og er basert på forbigående overskuddskapasitet ved Googles datasentre. Foreløpig er dette en betatjeneste.

Mens oppetid over lange perioder er et mål for de fleste nettskytjenester, gjelder dette ikke Preemptible-instansene. Som navnet antyder, kan de når som helst avsluttes av Google på grunn av systemhendelser.

– Sannsynligheten for at Compute Engine vil terminere en Preemptible-instans på grunn av en systemhendelse er generelt lav, men kan variere fra dag til dag og sone til sone, avhengig av de rådende forholdende, skriver Google. Man faktureres for hvert minutt man bruker.

Les også: Lover sikrere tilgang til nettskyen 

24 timer

Den maksimale levetiden til en Preemptible-instans er uansett ikke høyere enn 24 timer. Dette er altså ikke løsningen for å kjøre offentlig tilgjengelige tjenester med oppetidskrav.

Men i hvilke sammenhenger er det greit at maskinen som du kjører programvare på, bare avslutter – riktignok med 30 sekunders varsel i dette tilfellet?

Ifølge Google er det mange som utnytter nettskyens skalerbarhet og prismodell til relativt regnekraftintensive, men kortvarige oppgaver. Dette inkluderer koding av video, gjengivelse av visuelle effekter og beregninger basert på store mengder informasjon, for eksempel innen dataanalyse, simulering og genomikk.

I alle fall dersom det dreier seg om distribuerte, feiltolerante arbeidsoppgaver som ikke krever at enkeltinstanser er kontinuerlig tilgjengelige., hevder Google.

For nettskyen: Planlegger knøtte-versjon av Windows Server