Kuttet prisene mer enn skatten

Priskuttene gjort av det britiske televerket British Telecom (BT), har det siste året betydd mer for britisk næringsliv enn statens skatte og avgiftspolitikk.

Rapporten "The Changing Business Budget", som forøvrig er betalt av BT, viser at en over de siste fem årene kan se at BTs prispolitikk har hatt større betydning for næringslivet enn myndighetenes skatte og avgiftspolitikk.

I en pressemelding skriver BT at resultatet av selskapets prispolitikk kommer spesielt godt fram i 1996/97. I denne perioden utgjorde nye skatteregler og andre kostnader fra statens side reduserte utgifter for næringslivet på tilsammen 1,2 miliard pund, men samtidig ble dette stort sett spist opp av lønnsvekst og ulike avgifter på tilsammen 2,4 milliarder pund.

Effekten av ulike prisreduksjoner gjort av BT for næringslivet i samme periode, reduserte næringslivets kostnader med 1,3 milliarder pund i 1996/97.

Sjeføkonom på The Henley Centre, Stephen Radley, sier at det er overraskende at statens reduserte skatte- og avgiftsnivå betyr mindre enn prisnedgangen innen telebransjen, og at en derfor ikke skal legge for stor vekt på budsjettbehandlingen i parlamentet.