Kvalitet avgjør når Windows 2000 slippes

- Vi tar sikte på å få Windows 2000 ut før årsskiftet, sier nordisk produktansvarlig Ulf Alvarsson i Microsoft. - Men vi har satt tre kvalitetskriterier som ufravikelige vilkår for det ferdige systemet.

- Vi tar sikte på å få Windows 2000 ut før årsskiftet, sier nordisk produktansvarlig Ulf Alvarsson i Microsoft. - Men vi har satt tre kvalitetskriterier som ufravikelige vilkår for det ferdige systemet.

Alvarsson understreker at dersom ikke kvalitetskriteriene oppfylles, blir systemet utsatt. Selv om systemet skulle settes i produksjon innen årsskiftet, vil det antakelig ikke bli tilgjengelig på bred front i Norge før et stykke ut i 2000.

De tre kriteriene er svært enkle, og de er nært knyttet til realistiske driftssituasjoner.

  • Alle stress-tester skal passeres minst like bra på den ferdige utgaven av Windows 2000 som på den nyeste utgaven av NT 4.
  • Alle de store pilotkundene må ha så stor tillit til systemet at de tar det i bruk i større omfang
  • Minst halvparten av Microsoft selv skal kjøre på Windows 2000

Windows 2000 er nå ute til offentlig betatesting av "beta 3", en versjon som kan bestilles fra nettstedet til Microsoft Norge for 480 kroner, merverdiavgiften inkludert. Det gis telefonsupport på denne utgaven hvis maskinen din nekter å boote etter installasjon. Har du systemet oppe, må du hente support fra en nærmere angitt nyhetsgruppe.

- Det skal ikke legges til ny funksjonalitet i Windows 2000 utover det som er tilgjengelig i Beta 3, sier Alvarsson.

- Det vi trenger tilbakemeldinger på, er alle situasjoner hvor kunder og testere opplever at systemet svikter.

Microsoft håper at mellom 400.000 og 600.000 personer skal engasjeres i den avsluttende testfasen, der så mange feil som mulig skal oppdages og rettes på. Men det blir ikke slutt på fiks og oppdateringer.

- Systemet med Service Pack vil bli endret noe i forhold til det brukerne har opplevd med NT4. Service Pack skal bare inneholde rene feilfiks. De skal komme oftere, og ha mindre omfang. Ny funksjonalitet vil bli tilbudt gjennom en ny ordning med Option Pack.

Alvarsson håper at kundene vil vurdere systemet i løpet av høsten, og tenke over hvordan organisasjonen kan oppgraderes i løpet av de første ukene over årsskiftet, når man får år 2000-problemene på avstand.

Windows 2000 kommer i en klientutgave, og i tre tjenerutgaver: Standard, Advanced og Data Center. Klientutgaven skal bli Microsofts standardklient i yrkeslivet. Windows 98 skal profileres som et forbrukerprodukt, og vil få en etterfølger en gang i 2001. Windows 2000-klienten vil få en rekke nye egenskaper som blant annet tar hensyn til brukere av bærbare maskiner og miljøer der man ofte setter seg ved andre PC-er enn ens egen.

Til toppen