Kvalitetsprisen til BBS

Bankenes Betalingssentral (BBS) er tildelt Den norske Kvalitetsprisen 2000. Det er Norsk Forening for Kvalitet og Lederskap (NFKL) som står bak prisen, som som ble delt ut av stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl.

Bankenes Betalingssentral (BBS) er tildelt Den norske Kvalitetsprisen 2000. Det er Norsk Forening for Kvalitet og Lederskap (NFKL) som står bak prisen, som som ble delt ut av stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl.

BBS er landets ledende leverandør av betalingstjenester til norske banker, og er markedsleder innen kort-, giro- og interbanksystemer. Selskapet formidlet i fjor 43.312 milliarder kroner gjennom sitt avregningssystem for norske banker. BBS utvikler nå en rekke løsninger for sikkerhet, betalings- og informasjonsformidling på Internett, og har satt i gang et omfattende arbeid med å innføre ny teknologi for kortbetaling basert på smartkort, opplyser selskapet i en pressemelding.

BBS er grundig gjennomgått og vurdert av en eksaminatorgruppe fra NFKL, som tok for seg virksomhetens aktiviteter og forretningsområder. Evalueringsrapporten dannet grunnlaget for juryens beslutning.

BBS kan nå som vinner av Den norske kvalitetsprisen søke på The European Quality Award.

- BBS har på en svært tilfredsstillende måte greid de formelle, objektive kravene til prisen. Det innebærer at bedriften har oppnådd dokumentert forbedring og økt lønnsomhet over tid, basert på en bevisst satsing innenfor prismodellens hovedområder. Det gir økt konkurransekraft, samt mer fornøyde kunder og medarbeidere. Prisen er fullt fortjent på alle måter, sier adm. dir. Rolf Barry-Berg i NFKL i pressemeldingen.

Den norske Kvalitetsprisen omfatter ni kriterier fordelt på virkemidler, resultater, forbedring og læring. Blant kriteriene er lederskap, policy og strategier, kunde- og medarbeidertilfredshet, prosesser og forholdet til samfunnet og nøkkelresultater.

Den norske Kvalitetsprisen er en ledelsesmodell utviklet av European Foundation for Quality Management (EFQM). Den er et praktisk verktøy for å bistå

virksomheter til suksess gjennom kontinuerlig virksomhetsutvikling. Bruken av EFQM-modellen akselererer sterkt både i Norge og Europa.

- Vi er svært glade for å ha nådd målet vi satte oss da vi besluttet å søke Den norske Kvalitetsprisen. Dette har bidratt til å skape ekstra fokus på kvalitet og

lønnsomhet i hele organisasjonen. Gjennom denne prisen har vi også fått bekreftet at kvalitet er vår overordnede verdi- og leveregel - og det betyr mye for en bedrift som lever av å "transportere" andre folks penger, sier adm. dir. Nils Landsnes i BBS.

Til toppen