Kvalitetssikrer norsk fri programvare

Geir Isene i Freecode vil kvalitetssikre en norsk referansekatalog over fri programvare.

Kvalitetssikrer norsk fri programvare

Geir Isene i Freecode vil kvalitetssikre en norsk referansekatalog over fri programvare.

Geir Isene var tidligere sjef for Linpro, men styrer nå Freecode som leverer ITIL og fri programvare til det norske bedriftsmarkedet.

Gjennom årene har Isene og Freecode bygget opp en referansekatalog med 30 anbefalte frie programvareprodukter, som i fjor ble donert til organisasjonen Norstella.

Isene anslår det donerte arbeidet er verdt rundt 200.000 kroner.

Freecode har kvalitetssikret programvareprosjektene på alt fra kodekvalitet, brukervennlighet og nedslagsfelt.

– Forutsetningen for at Norstella overtar referansekatalogen er at de skal bringe den videre til et nytt nivå og at vi dermed får en bredere fokus på fri programvare, sier Isene til digi.no.

NorStella har etablert en faggruppe for Fri Programvare, NorStella FriProF, som blant annet skal arbeide med referansekatalogen.

Det finnes i dag en jungel av frie programvareprosjekter i verden, og Isene antyder at det kan være så mange som 150.000 forskjellige produkter.

Det Isene ønsker å få inn i referansekatalogen er store og velprøvde prosjekter som Openoffice.org og Ubuntu Linux.

Slike løsninger blir brukt i virksomheter som det franske innenriksministeriet, norske kommuner, skoleklasser Spania og bedriftsgiganter som Aga og Eltel i Norge. Statsadministrasjonen i Indonesia og Singapore samt byer som München, Wien og Bergen bruker også mye fri programvare.

Nå vil Isene sammen med Norstella benytte en anerkjent metodikk for å godkjenne prosjektet, basert på BRR, Business Readiness Rating.

BRR-metodikken ble utviklet av IT-professor Tony Wassermann for å gi selskaper en kvalitetssikret mal på hva som anses som moden fri programvare. En rekke kriterier kartlegger hva som finnes av profesjonell support, dokumentasjon, brukervennlighet, egenskaper i programvaren og hvor ofte det slippes programvare. Det finnes over 100.000 åpne kildekodeprosjekter på listen som blant annet SourceForge, CodeHaus, Tigris, Java.net og Open Symphony.

Men det vil bli en møysommelig og krevende jobb å kvalitetssikre de 30 kildeprosjektene som allerede ligger i katalogen som Freecode har donert til Norstella. Isene anslår at hvert prosjekt vil kreve 20 timer å analysere ved hjelp av BRR, noe som i så fall vil bety 600 timers arbeid.

– Vårt arbeid er basert på frivillig og gratis innsats, men med en så viktig og samfunnsøkonomisk tung oppgave, håper vi på at det snart kan åpnes for støtteordninger, sier Isene til digi.no.

Til toppen