Kvalitetstempel for sikker bildelagring

Fotoaktører med «sikker lagring-stempelet» kan vinne kampen om kundene.

Kvalitetstempel for sikker bildelagring

Fotoaktører med «sikker lagring-stempelet» kan vinne kampen om kundene.

En rekke fotoaktører tilbyr kundene sine bildelagring nett. For å sikre at ferie- og familiebildene oppbevares trygt og at kundene kan stole på lagringstjenestenes rutiner, har Forbrukerrådet, Fotorådet og IKT-Norge utarbeidet en norm for sikker lagring av bilder på nett. Fotoaktører tilknyttet normen plikter å oppbevare kundens bilder på en sikker og trygg måte.

- Formålet med normen er å sikre at bildene blir oppbevart trygt, slik at man unngår situasjoner hvor bilder slettes eller forsvinner. Denne normen gjør det lett for bransjeaktører å kommunisere at de har en tjeneste hvor bildene håndteres sikkert, sier Torgeir Waterhouse i IKT-Norge.

Lagring av bilder på nett skiller seg ikke nevneverdig fra lagring av annet elektronisk innhold. Forbrukerrådet og IKT-Norge vil arbeide for at normen også legges til grunn for lagringstjenester for annet elektronisk innhold på nett, som for eksempel musikk, film og dokumenter.

- Normen er et viktig nybrottsarbeid og et foregangsprosjekt for all type digital lagring. Normen er utformet nøytralt i forhold til teknologi og type innhold, noe som gjør terskelen lav for andre lagringstilbydere som ønsker å rette seg etter kriteriene, sier rådgiver Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet.

Han tror at lagringsnormen blir et viktig konkurransefortrinn og at andre fotoaktører følger etter og foretar de eventuelle justeringer som trengs for å oppfylle normen.

Normen skiller ikke mellom betalings- og gratistjenester. Kundene er dermed sikret de samme rettighetene, uavhengig om fotoaktøren tar betalt for selve oppbevaringen eller ikke.

IKT-Norge kan foreta kontroller for å påse at innholdet i bransjenormen følges opp av selskapene.

Til toppen