Kvasir og AltaVista sammen i Danmark

Scandinavia Online i Danmark er i ferd med å inngå en avtale med danske AltaVista og lage en søketjeneste som skal integreres i en ny, dansk portal. Ifølge SOL Danmark inngås det en samarbeidsavtale om Kvasir på skandinavisk nivå.

Den danske søketjenesten AltaVista opphører å eksistere, og brukerne vil bli henvist til Kvasir som vil få nytt utseende og integreres i en ny dansk SOL-portal. Ansvaret for AltaVista blir overført fra Telia til SOL, som i løpet av sommeren har forhandlet med Compaq AltaVista om rammene for samarbeidet.

Ifølge administrerende direktør Peer Olav Østli i SOL Danmark er dette egentlig initiert i Sverige der Telia-AltaVista-samarbeidet også avsluttes. Telia har ivaretatt den danske versjonen av AltaVista på altavista.dk. En av hovedgrunnene for at SOL allierer seg med et internasjonalt søkeselskap, er at utlendingene uansett kommer inn for å bli dominante i de lokale nettmarkedene.

Informasjonsdirektør Lasse Gimnes i norske SOL vil ikke kommentere nyheten før det eventuelt foreligger en avtale i Norge. Men uansett er det klart at SOL både i Danmark og Sverige kommer til å benytte seg av AltaVista-fusjonen med Kvasir.

Som med CNN-avtalen vil SOL-selskap i alle de nordiske land ha et valg om de vil utnytte de nye søkemulighetene eller ikke. I Sverige, der kontrakten med CNN har sitt opphav, har man laget en egen redaksjon som både oversetter internasjonale CNN-saker og lager nasjonale nyheter. I Danmark og Norge opplyses det at man også har tenkt å utnytte CNN-opsjonen (se egen sak i høyremargen).

I løpet av oktober vil SOL i Danmark også ha klar en portal rettet mot forbrukermarkedet. I dag har SOL Danmark kun SOL Business Network (BN) med næringslivsinformasjon igang (pluss Kvasir, Rejsefeber og SOL Games).

Den nye portalen vil bli tett integrert med Kvasir, selv om søketjenesten med temasegmenter ikke kommer til å synes på forsiden. Hensikten med AltaVista-samarbeidet er å integrere den globale indeksen og robotindekseringen inn i Kvasirs katalog- og guidetjeneste.

Nyheter, TV-programmer, reise og spill vil være inkludert den nye portalen. I dag får danske SOL Business Network (SOL BN) nyheter fra dagbladet Aktuelt. Berlingske Tidende (BT), som eier 34 prosent i SOL Danmark, vil etter hvert bidra med generelle nyheter i den nye portalen. Ifølge Østli må BT sluttforhandle en avtale med journalistene før det kan sette i gang levering av nyheter til SOL.

Den endelige lanseringsdato for nye Kvasir er endelig ikke fastsatt, men Østli håper å få det nye utseendet klart til lansering av portalen i oktober.

Til toppen