Kvester Microsoft for monopol og skadeverk

Dommeren i Microsoft-saken har avgjort at Microsoft har et monopol og har brukt de til å skade sine konkurrenter. Om noen uker vil dommeren kunngjøre sitt syn på straffereaksjonen.

Dommeren i Microsoft-saken har avgjort at Microsoft har et monopol og har brukt de til å skade sine konkurrenter. Om noen uker vil dommeren kunngjøre sitt syn på straffereaksjonen.

Dommer Thomas Penfield Jackson kunngjorde natt til lørdag 6. november norsk tid sine "findings of fact", altså et dokument der han gjør rede for det han mener er sakens fakta. I dokumentet på 207 sider tar dommeren i alt vesentlig de samme standpunktene som myndighetene.

Jackson skriver blant annet at Microsoft har vist hvordan selskapet "vil bruke sin enorme makt i markedet og sine enorme overskudd til å skade enhver bedrift som insisterer på å fullføre initiativ som kunne øke konkurransen mot et av Microsofts kjerneprodukter".

Mens Microsoft har framhevet hvordan et standardisert og utbredt operativsystem har fremmet forbrukernes interesser, sier dommeren at Microsoft i hovedsak har skadet disse interessene, fordi Microsoft har hindret fornyende teknologi fra å nå markedet. Han karakteriserer skadene mot forbrukerne som "umiddelbare og enkle å innse".

Det ulovlige er ikke å få et markedsmonopol innen et bestemt segment, men å utnytte et eksisterende monopol til å manipulere markedet i et annet segment. Dommerens påstand er at Microsoft har oppnådd et monopol innen operativsystemer, og nyttet dette monopolet til å få avgjørende innflytelse innen applikasjoner som tekstbehandlere, nettlesere og grafikk.

Dokumentet ble kunngjort etter børsens stengetid. I transaksjoner etter stengetid ble Microsoft-aksjer omsatt til 4,2 prosent lavere kurs enn sluttkursen.

De fleste amerikanske observatører ser ut til å dele aksjemarkedets vurdering av at dommeren antakelig også vil ta et anti-Microsoft-standpunkt i sin neste kunngjøring. Få tror at Microsofts aksjekurs vil få noen varig knekk.

Justisdepartementet i Washington uttalte at dommerens kunngjøring er en stor seier for Amerikas forbrukere og at den viser at ikke noe selskap kan heve seg over loven.

Microsoft uttalte at det dreier seg om bare ett skritt i en pågående prosess, og at USAs juridiske system vil til slutt si seg enig i at Microsoft har handlet rettmessig og til forbrukernes fordel. Det ble utdelt et videobånd der Bill Gates sier han håper å "finne en måte for å løse dette og legge det bak oss".

Verken Microsoft eller myndighetene ville utelukke forhandlinger med tanke på et forlik. Partene skal innen 30 dager uttrykke sine syn på hva slags juridiske konsekvenser ("findings of law") dommerens versjon av sakens fakta bør få. Deretter skal dommeren bruke et antall uker på å utarbeide sin egen "findings of law", altså utforme straffetiltak.

Juridiske eksperter mener dommeren har funnet fram til denne framgangsmåten nettopp med tanke på å inspirere til et forlik. Situasjonen på programvaremarkedet er allerede ganske forskjellig fra da prosessen ble innledet for halvannet år siden. En langvarig rettskrangel med anker oppover i systemet kan gjøre hele den juridiske prosessen til en farse uten praktiske konsekvenser.

Til toppen