Kvinne til topps hos ingeniørene

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) valgte søndag for første gang en kvinne som leder.

Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) valgte søndag for første gang en kvinne som leder.

Marit Stykket fra NITO i Oslo og Akershus får i tillegg tittelen president som ennå benyttes om lederen i Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer.

NITO har de siste dagene holdt sin årlige kongress i Oslo.

Stykket er bioingeniør og har tidligere vært leder i bioingeniørenes organisasjon (NOBI) som i 1998 fusjonerte med NITO.

Den nye presidenten sier hun vil arbeide for å styrke ingeniørenes og teknologenes status som attraktiv og konkurransedyktig arbeidskraft.

- NITO må bli mer villig til å ta samfunnsansvar og våge å stille kontroversielle spørsmål innen de fagfelt hvor NITOs medlemmer har kompetanse, sier Stykket.

Ytterligere tre kvinner ble denne gang valgt inn i hovedstyret i NITO som i alt har 11 medlemmer.

I en uttalelse fra NITOs kongress blir det hevdet at Norges satsing på forskning og utvikling må trappes kraftig opp hvis landet skal klare å opprettholde den fremtidige verdiskaping.

"Velferdsnasjonen Norge kan ikke fortsette på en jumboplass på dette feltet, men må satse på verdiskapende teknologi.

Oljeressursene vil ikke vare evig. Derfor kan det ikke aksepteres at Norge ligger på sisteplass i Norden og i forhold til andre europeiske land når det gjelder bevilgninger til forskning.

Norge bruker om lag 1,7 prosent av nasjonalproduktet til forskning. Det er halvparten av hva Sverige gjør og langt under gjennomsnittet i EU", heter det i en resolusjon fra kongressen.

Til toppen