Kvinnelig sjef for fri programvare

Heidi Arnesen Austlid går fra IKT-Norge til Nasjonalt kompetanse-senter for fri programvare.

Kvinnelig sjef for fri programvare

Heidi Arnesen Austlid går fra IKT-Norge til Nasjonalt kompetanse-senter for fri programvare.

Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare er etablert etter initiativ fra Buskerud og Troms fylkeskommuner, Høgskolen i Buskerud, IKT-Norge, KS og rådet for Drammensregionen.

Senteret har som oppgave å fremme bruken av fri programvare. De har fått en bevilgning på 2,75 millioner kroner fra regjeringen for inneværende år, og får 4 millioner kroner til neste år.

Nå har Heidi Arnesen Austlid blitt ansatt som redaktør for senteret. Hun begynner i jobben førstkommende mandag.

- Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven som direktør for Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. Kompetansesenteret skal omsette politiske visjoner om økt bruk av fri programvare til praksis. Vi skal skape delingskultur og rom for gjenbruk av løsninger, og bidra til samfunnsøkonomisk lønnsom drift av offentlig sektor, sier Heidi Arnesen Austlid.

- Vi skal skape delingskultur og rom for gjenbruk av løsninger, og bidra til samfunnsøkonomisk lønnsom drift av offentlig sektor Austlid har bakgrunn fra interesseorganisasjonen IKT-Norge, og kjenner således bransjen godt fra før av.

- Den største barrieren mot økt bruk av fri programvare er mangel på kompetanse. Lykkes vi med å skape en delingskultur i offentlig sektor vil vi oppleve økt innovasjon, styrket samhandling og bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare vil spille en nøkkelrolle i dette arbeidet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Kompetansesenteret etableres med hovedkontor i Drammen kunnskapspark, og i løpet av tidlig 2008 skal det også etableres et avdelingskontor i Tromsø.

Til toppen