Kvinnelige ledere mest positive til data

En ny undersøkelse blant norske bedriftsledere avdekker store forskjeller på menn og kvinner sine holdninger til bruk av IT og data.

En ny undersøkelse blant norske bedriftsledere avdekker store forskjeller på menn og kvinner sine holdninger til bruk av IT og data.

Undersøkelsen, som er foretatt av Scan Fact på vegne av fagorganisasjonen Lederne, viser at kvinnelige ledere er mer positive til bruk av IT enn sine mannlige kolleger. Hver fjerde mann oppgir at de bruker data og IT kun fordi de føler seg tvunget til det, mens bare syv prosent av kvinnene svarer det samme. Felles for kvinnelige og mannlige ledere er et sterkt ønske om lederutdanning innen data og IT.

Halvparten av lederne oppgir at de bruker mer enn tre timer foran en PC eller terminal. 67 prosent av de kvinnelige lederne svarer at EDB er noe de liker å holde på med, mens bare litt over halvparten av mennene svarer det samme.

Undersøkelsen viser også at ledere bruker Internett og e-post mye. Nesten 80 prosent bruker e-post i sitt arbeid, og bare seks prosent sier at de ikke har tilgang til e-post. Ledere i store bedrifter er de mest aktive brukerne av e-post; nesten 90 prosent bruker dette i arbeidet.

Seks av ti norske ledere oppgir at de bruker Internett til å skaffe seg informasjon i arbeidssammenheng. 32 prosent bruker Internett til markedsføring og bare ni prosent bruker Internett til kjøp og salg.

Selv om kvinnene er mer positive til bruk av IT er det deres mannlige kolleger som er mest på Internett. Seks av ti mannlige ledere skaffer seg informasjon fra nettet, mens litt over halvparten av kvinnene gjør det samme. I forhold til kjøp og salg via Internett svarer elleve prosent av de mannlige lederne at de bruker dette, mot bare fire prosent av de kvinnelige lederne.

84 prosent av lederne oppgir at de helt eller delvis har behov for å få etterutdanning. De aller fleste ønsker utdannelse innen IT og data. Forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne mener det er viktig å ta disse signalene alvorlig.

- Som nøkkelpersonell i bedriften blir ledere stadig mer avhengig av dataløsninger i sin arbeidshverdag. Det stilles store krav i forhold til å mestre den nye teknologien, og mange ledere føler derfor et stort behov for etterutdanning på dette området, sier Brekke i pressemeldingen.

Til toppen