Kvinner presses ut av IT-bransjen

På verdensbasis er det få kvinner i IT-bransjen. Ifølge Gartner presses stadig flere ut.

Kvinner presses ut av IT-bransjen

På verdensbasis er det få kvinner i IT-bransjen. Ifølge Gartner presses stadig flere ut.

Det står dårlig til med kvinneandelen i IT-bransjen på verdensbasis. Andelen kvinner har falt ned til 25 prosent, og ifølge analyseselskap Gartner er trenden fortsatt nedadgående.

Gartner har gjennomført en analyse der de har sett på forskjellene mellom menn og kvinner i IT-bransjen, og de har kommet frem til at IT-yrkene presser kvinnene ut av bransjen.

Menn og kvinner har forskjellig tilnærming til hvordan de jobber, folkene de jobber med og til selve arbeidsplassen. Løsningen på hvordan kvinner skal få like vilkår på arbeidsplassen ligger derfor ikke i å behandle kvinner likt som menn, mener Gartner.

Gartner skriver at arbeidsgiverne må ta hensyn til forskjellene mellom menn og kvinner når de legger sine planer for hvordan organisasjonen skal jobbe, istedenfor å bare fokusere på å få flere kvinner inn i bransjen.

Et av momentene som Gartner trekker frem, er at kvinner er bedre til å balansere slitt liv mellom familien, personlige behov og jobben. Det gjør at arbeidsgivere som ikke klarer å legge tilrette for en slik balansegang raskere vil miste sine kvinnelige ansatte, enn sine mannlige. Dermed fortsetter IT-bransjens kjønnsskjevhet å øke på tross av gode intensjoner og tiltak for å rekruttere og beholde kvinner.

    Les også:

IT-bransjen blir også mer risikofylt enn strengt tatt nødvendig. Mens menn er mer risikovillige og nyter godt av det i form av bedre avkastning når de lykkes, er kvinner mer planmessige i sin tilnærming til nye forretningsmuligheter. Gartner mener at kvinnene har best sjanse til å lykkes over tid.

Gartner tror at prosjekter som gjennomføres av grupper der begge kjønn er representert, vil prestere markant bedre enn prosjekter som kun er bemannet av menn i de kommende årene.

Analyseselskapets råd til bedrifter og IT-organisasjoner er å aktivt rekruttere flere kvinner, og å kombinere det med å tilby de en større variasjon i arbeidsoppgavene de utfører og organisasjonsrollene de innehar. Bedriftene må bli flinkere til å utnytte forskjellene, istedenfor å presse kvinnene til å jobbe på samme måte som menn.

Til toppen