Kvinner søker stadig mer på nett

Kvinner er i ferd med å passere menn i Internett-bruk. For første gang er det nå flere kvinner enn menn som bruker gulesider.no, eid av Findexa.

En undersøkelse gjennomført av Gule Sider på Internett viser at kvinneandelen blant brukerne øker eksplosivt. Undersøkelsen, som ble gjennomført på nettstedet i mai, viser at 54 prosent av brukerne da var kvinner. Da en tilsvarende undersøkelse ble gjort i desember i fjor var kvinneandelen 49 prosent, forteller selskapet.

- Økningen i kvinneandelen på 10 prosent fra desember er mildt sagt bemerkelsesverdig, og er den største endringen i kjønnsfordelingen vi har sett på så kort tid noen gang, sier portalsjef for Gule Sider på Internett, Tore Andre Godager.

Gule Sider på Internett er Norges største enkeltstående søketjeneste og sjette mest besøkte nettsted, med 750 000 brukere i uken, i følge tall fra TNS Metrix. Undersøkelsen gir derfor også en god indikasjon på utviklingen i nettbruk generelt.

- Jeg synes ikke det er overraskende at andelen kvinner har passert menn. Undersøkelser viser at kvinner generelt surfer mindre enn menn, men at de er mer målrettet i sin nettbruk. Kvinner er også i større grad enn menn ute etter spesifikk informasjon. De bruker nettet både til å orientere seg, og som et hjelpemiddel i hverdagen. Gule Sider er en tjeneste med høy nytteverdi, et praktisk verktøy som jeg tror i stor grad appellerer til kvinner, sier Kristin Larvin, ansvarlig redaktør i nettstedet Klikk.no.

Klikk.no er et av Norges ledende nettmagasin, og fokuserer primært på kvinner, helse og livsstil. Også dette nettstedet har sett en sterk økning i antall brukere.

Oslo-kvinner på topp, Telemark på bunn

I følge undersøkelsen er det kvinner i hovedstaden som er mest aktive på nett. Hele 63 prosent av brukerne på Gule Sider fra Oslo er kvinner. I motsatt ende av spekteret finner vi Telemark, der bare 25 prosent av brukerne er kvinner.

Til toppen