Kvinneunderskudd vil gi tap i regnskapet

IT-bedrifter som ikke får drahjelp fra kvinner kan tape viktige prosjekter, advarer Gartner.

Kvinneunderskudd vil gi tap i regnskapet

IT-bedrifter som ikke får drahjelp fra kvinner kan tape viktige prosjekter, advarer Gartner.

IT-bransjen har alltid vært dominert av menn. Selv om det er gjort mange tiltak for å holde på kvinner, blir det stadig færre av dem i IT-bransjen.

Dette bekymrer analyseselskapet Gartner. På sin årlige bransjemønstring ITxpo i Cannes går selskapet sterkt ut for å anbefale dagens IT-ledere til å satse på begge kjønn, som et ufravikelig vilkår for å sikre framtidig suksess.

Gartner mener at organisasjoner som ikke ser kvinners verdi på arbeidsplassen, løper stor risiko for å tape i prosjekter og forretninger.

Kvinneandelen i IT-bransjen har falt i mange år. Utviklingen ser ut til å fortsette. Ut fra dagens tendens, spår Gartner at innen 2021 vil 40 prosent av den kvinnelige IT-styrken ha forlatt vanlige IT-jobber til fordel for forskning og utvikling eller gründerbedrifter.

Denne utviklingen går på tvers av det som er endringsdynamikken i det Gartner kaller «den nye forretningsverdenen». Den kjennetegnes av globalisering, relasjoner, flere samfunnsgrupper og felles rådslagning, og Gartner mener denne endringen er bedre tilpasset kvinner enn menn.

En av Gartners ledende forskningsanalytikere, Mark Raskino, viser til psykologer som uttaler at kvinner som en hovedregel er bedre enn menn på å bygge opp tillit og samarbeid som underbygger gode relasjoner.

Det bygger på kvinnens evne til å lytte og sosiale styrker som det å prøve å forstå andre.

Gartner mener det er på høy tid å få opp en debatt om betydningen av å utnytte kombinasjonen av kvinner og menns utfyllende egenskaper i arbeidsforhold.

Mange personalsjefer i større IT-bedrifter er allerede fokusert og trent på å rekruttere mennesker som kan bygge relasjoner på tvers av fagmiljøer, kulturer og organisasjoner.

Analytiker Kathy Harris i Gartner mener det krever mer enn verktøy til for å rekruttere kvinner. Det er nesten umulig å forandre folks tankesett, og de fleste organisasjoner har gjort svært lite framskritt på jobben med å forsøke å lokke til seg flere kvinner, sier hun.

På veien mot et globalt arbeidsmiljø mener Harris at det på ingen måte hjelper å legge problemet til personalfunksjonen. Det må tvert om bankes inn endringer på ethvert møte og enhver samtale for å endre holdninger til det nye arbeidsmønsteret.

– Forskjelligheter og mangfold handler ikke om sunn fornuft eller strategi, men det handler om å overleve i forretningsverdenen, hevder Harris.

Til toppen