Kvitter seg ikke med GroupWise

Novell sier det overhodet ikke er aktuelt å kvitte seg med GroupWise eller andre nøkkelprodukter.

Novell sier det overhodet ikke er aktuelt å kvitte seg med GroupWise eller andre nøkkelprodukter.

– Vi gjennomfører helt nødvendige kostnadskutt som skal fordeles over hele organisasjonen, sier Anders Törnqvist, ansvarlig i Novell for Vest-Europa, til digi.no. – Det er overhodet ikke aktuelt å kvitte seg med nøkkelprodukter som ZENworks eller Groupwise, slik det har vært antydet.

Novell meldte i går at selskapet tar tak for å redusere kostnader og konsentrere utviklingsressurser om Linux, åpenkildekode og løsninger for ID- og ressurshåndtering.

    Les også:

En minoritetsgruppe blant aksjonærene, ledet av Blum Capital, krever at all videreutvikling av nettoperativsystemet NetWare gis opp.

– NetWare er i dag integrert i Open Enterprise Server, sier Törnqvist. – Det er funksjonene i denne pakken som er det viktige. Om koden som støtter opp om funksjonene er Novell eller Linux, spiller ingen rolle. Vi har en stor kundebase på dette produktet, og vi kan derfor ikke oppgi teknologien. Vi har lagt opp til en gradvis overgang til Linux i bunn. Det vil både vi og kundene tjene på. Open Enterprise Server passer utmerket til de heterogene miljøene ute hos våre kunder.

Blum krever også at de oppkjøpte konsulentselskapene Celerant og Cambridge Technology Partners skal selges.

– Det vi sier om Celerant, er at vi har bedt Citygroup om råd. Det kan innebære at det går mot salg, men ikke nødvendigvis. Celerant er ikke et IT-konsulentselskap, men har som spesialitet å tidsoptimere prosesser, spesielt innen industrien. Vi har et allment mål om å knytte mer stadig mer av vår konsulent- og tjenestevirksomhet til våre egne produkter.

Det siste må sies å være typisk for IT-leverandører med sterkt innslag av åpen kildekode.

– Når det gjelder Cambridge, er det et faktum at den som organisasjon ikke finnes mer. Den er et varemerke i noen markeder, men ikke en enhet som kan skilles ut og selges. Folkene der er stadig mer integrert i Novell.

Til Blums krav om at GroupWise og ZENworks må selges, er svaret at dette dreier seg om etablerte løsninger med stor verdi for etablerte kunder.

– Her har vi sagt at vi refokuserer på områder der vi opplever sterk vekst, og kan forvente sterk vekst en tid framover. Det gjelder først og fremst ID-løsninger og ressursforvaltning. ZENworks er et primaverktøy for ressursforvaltning rettet mot heterogene miljøer. Det er et nøkkelprodukt. Når det gjelder Groupwise, kan ikke dette produktet sies å tilhøre et område med sterk vekst. Men vi har sterke forpliktelser overfor kundemassen, og det er helt uaktuelt å droppe det.

Både Groupwise og ZENworks leveres for Windows, Netware og Linux. Alle versjonene leveres i samme pakke, slik at man kan installere løsningene på tvers av alle plattformer man måtte ha.

– Det samme gjelder alle våre løsninger for ID-håndtering. Det er vår erfaring at større kunder har blandede miljøer. Vår oppgave er å hjelpe dem til å få færre miljøer uten å gå glipp av vesentlig funksjonalitet.

Selv om kostnadskuttene skal fordeles noenlunde jevnt gjennom hele organisasjonen, ser ikke Hörnqvist at det er aktuelt med umiddelbare kutt i de nordiske organisasjonene.

– Vi hadde noen kostnadsbesparelser i vår region i forrige kvartal. I dette kvartalet blir det ingen. Våre organisasjoner i Norden og Vest-Europa er svært kunde- og partnerorienterte, og vi bør ikke kutte i slik utadrettet virksomhet. Ellers vil kuttene ramme alle slags typer jobber, også sjefer og utviklere. Vi er nødt til å få ned de samlede kostnadene.

Til toppen