Kvitter seg med innovasjonsteamet

Overlever ikke omorganisering i skatteetaten.

Kvitter seg med innovasjonsteamet
Innovasjonsteamet til skatteetaten, her avfotografert i forbindelse med en reportasje i digi.no, blir oppløst etter sommeren. På bildet fra venstre ser vi Oddgeir Hvidsten, Thomas Anglero, Helene Braathen, Hanne Øverlier, Roar Jakobsen, Nils Arve Sande og Solveig Dalene. Bilde: Per Ervland

Skatteetaten har fått mye oppmerksomhet, både i IT-bransjen og i offentlig sektor, for sitt innovasjonsteam. Men nå er det over: Teamet blir oppløst etter en omorganisering.

Da teamets leder, Thomas Anglero, sto på scenen da digi.no arrangerte Toppmøte: Innovasjon i offentlig sektor, var det kanskje for siste gang.

    Les også:

Innovasjonsteamet har siden 2008 fungert som en ganske fristilt organisasjon under Skatteetaten. Den har sortert under Innovasjons- og utviklingsavdelingen i Skatteetaten, som har vært ledet av Jan Christian Sandberg, som er en av topplederne i Skatteetaten.

Teamet har siden i fjor høst sett på konsekvensene av mobile- og nettbaserte betalingstransaksjoner.

Innovasjonsteamet, her representert med leder Thomas Anglero (t.v), Oddgeir Hvidsten og Roar Jakobsen, holdt et populært foredrag på digi.nos Toppmøte: Innovasjon i Offentlig Sektor. Foredraget ble meget godt tatt i mot, men da det ble holdt var i praksis teamet lagt ned.
Innovasjonsteamet, her representert med leder Thomas Anglero (t.v), Oddgeir Hvidsten og Roar Jakobsen, holdt et populært foredrag på digi.nos Toppmøte: Innovasjon i Offentlig Sektor. Foredraget ble meget godt tatt i mot, men da det ble holdt var i praksis teamet lagt ned. Bilde: Per Ervland

De har innledet en rekke dialoger med IT-fagmiljøer i Norge og utlandet for å se hvordan digitaliseringen og internett vil påvirke Norges evne til å hente inn skatter og avgifter. At de nå blir lagt ned vil derfor vekke oppsikt.

Mens Skatteetaten har bygget opp en omfattende og god struktur for å forstå, følge og få rapportert betalingsstrømmer i det tradisjonelle betalingssystemet, så er utfordringen en helt annen når det kommer til betalingsstrømmene på nettet. Denne utfordringen var noe av det teamet har gjøvet løs på. Da Anglero presenterte innovasjonsteamet på digi.nos Toppmøte: Innovasjon i Offentlig Sektor, så fortalte han at teamets jobb var å sørge for at Skatteetaten ikke opplever «a Kodak moment».

Jan Christian Sandberg leder innovasjons- og utviklingsavdelingen i skatteetaten.
Jan Christian Sandberg leder innovasjons- og utviklingsavdelingen i skatteetaten.

Sandberg forteller til digi.no at det nå gjennomføres en omorganisering i Skatteetaten, og at de i den forbindelse også har sett på innovasjonsteamet. Blant annet slår de sammen to seksjoner, skriver Sandberg i en e-post til digi.no.

– Den nye seksjonen vil få et bredere mandat enn det idéutviklingsseksjonen har hatt, sier Sandberg.

– Vi kommer fortsatt til å jobbe en del med denne type oppgaver som innovasjonsteamet har gjort, men den nye seksjonen skal jobbe mer med helhetlig forretningsutvikling, det vil si fra idé til realisering, og ha det mandatet, og arbeidet vil foregå i et større miljø, skriver Sandberg i en e-post til digi.no.

Skattedirektør Svein Kristensen holdt åpningsforedraget på digi.nos Toppmøte tidligere i sommer. Han blir i løpet av august erstattet av Hans Christian Holte.
Skattedirektør Svein Kristensen holdt åpningsforedraget på digi.nos Toppmøte tidligere i sommer. Han blir i løpet av august erstattet av Hans Christian Holte. Bilde: Per Ervland

– Mobile og nettbaserte betalingstransaksjoner har – og kommer til å få – stor betydning for Skatteetatens mulighet til å løse samfunnsoppdraget. Skattedirektoratet vil derfor selvsagt arbeide videre med denne og tilsvarende utviklingstrekk, og ikke minst hvordan etaten må tilpasse regelverk, arbeidsmåter, teknologi og så videre, for å kunne håndtere denne utviklingen på en best mulig måte.

Etter det digi.no erfarer så vil teamets medlemmer bli fristilt. De vil ikke få oppsigelse, men tilbud om andre stillinger i etaten. Hvordan det nye innovasjonsarbeidet i Skatteetaten skal se ut, er imidlertid ikke kjent. En ny organisasjon skal bli satt i løpet av høsten. Dette bekrefter Sandberg, som imidlertid bruker begrepet «innplassert».

Om kort tid tiltrer Hans Christian Holte som ny skattedirektør. Det er blitt stusset over at den sittende ledelsen i Skattetaten fjerner innovasjonsteamet kort tid før hele etaten får en ny sjef, men Sandberg forteller digi.no at den nye skattedirektøren har blitt informert om arbeidet og gitt mulighet til å kommentere endringsforslagene.

– Han har ikke hatt innvendinger, skriver Sandberg.

    Les også: