«Kyberkondri» avslørt som ny helsetrussel

Taster du symptomene dine i Google, får du bare treff på de aller verste sjukdommene.

«Kyberkondri» avslørt som ny helsetrussel

Taster du symptomene dine i Google, får du bare treff på de aller verste sjukdommene.

Fremmedordboka til Kunnskapsforlaget definerer hypokondri som en «sykelig tilstand karakterisert ved overdreven aktpågivenhet for ens egen kropp og dens funksjoner, slik at en ved hver minste smerte tror at en lider av en alvorlig sykdom».

Tilsvarende kan kyberkondri beskrives som «en sykelig tilstand karakterisert ved overdreven aktpågivenhet for Google-treff på inntastede symptomer, slik en alltid tror at ens lidelser er langt mer alvorlige enn de faktisk er».

En fersk undersøkelse fra ingen ringere enn Microsofts forskningsavdeling Microsoft Research bekrefter at kyberkondri må tas alvorlig.

I en 32 siders rapport, Cyberchondria: Studies of the Escalation of Medical Concerns in Web Search skriver Ryen White og Eric Horvitz blant annet følgende:

– World Wide Web er en rik kilde til helseinformasjon. Denne informasjon gjør det lettere for folk som ikke er spesialister innen helse til bedre å forstå sjukdom og helse, og gi dem hensiktsmessige forklaringer på symptomer. På den andre siden har web også potensialet til å øke engsteligheten hos dem med liten eller ingen trening i helsespørsmål, særlig når de bruker nettsøk for å komme fram til en diagnose.

De definerer kyberkondri som «ubegrunnet tiltakende bekymring om alminnelig symptomatologi, utløst av en gjennomgang av søkeresultater og skriverier på nettet», med strek under tiltakende.

Kyberkondri går med andre ut på at man blir mer og mer bekymret jo mer man leser på web.

Grunnlagsmaterialet for rapporten er en undersøkelse av erfaringene gjort av 515 individer med helserelaterte søk på nettet.

– Vi fokuserte på i hvilken utstrekning alminnelige og vanligvis ufarlige symptomer kan utløse en fordypning i materiale om alvorlige og sjeldne tilstander knyttet til disse symptomene. Våre resultater viser at søketjenester på nettet har potensialet til å gjøre folk mer bekymret for sin helse.

Det heter i rapporten at flere faktorer bidrar til at man blir mer bekymret. Blant disse er hvor mye man leser, det faktum at mye av stoffet er skrevet slik at leseren ledes til å bli mer engstelig, og at noen personer er disponert til å henge seg opp i de verst mulige diagnosene framfor å slå seg til ro med mer rimelige forklaringer. Angsten som utløses er varig.

Forskerne skriver at kyberkondri er kostbart og utfordrende. De foreslår hvordan søketjenester kan endres slik at folk som tyr til nettet for å tolke vanlige symptomer, ikke blir ledet til å fokusere på de verst mulige utfallene.

Et moment i undersøkelsen er at søk etter typiske symptomer som hodepine, muskelrykninger og brystsmerter gir treff som framhever de alvorligste lidelsene knyttet til dem. Den som tror at de øverst rangerte treffene gjenspeiler sammenhenger i virkeligheten, får en helt feilaktig oppfatning av sammenheng mellom symptom og lidelse.

I undersøkelsen er dette tallfestet: Trefflistene gir et inntrykk av at hjernesvulst er årsaken til 26 prosent av all hodepine, og at det er 50 prosent sjanse for å lide av amyotrofisk lateral sklerose (ALS) dersom man opplever muskelrykninger. Både hodepine og muskelrykninger er relevante symptomer for henholdsvis hjernesvulst og ALS, men den statistiske sjansen for at man skal lide av hjernesvulst gitt at man har hodepine, eller av ALS gitt at man har muskelrykninger, er praktisk talt null.

Forskerne konstaterer at spesialiserte helseportaler, i motsetning til symptomsøk i søketjenester, gir et korrekt inntrykk av sammenhengen mellom symptomer og alvorlige lidelser.

Forsøkspersonenes søk på helsesymptomer ble observert over tid: Undersøkelsen trekker fram ulike forklaringer på hva som utløser økende angst etter hvert som det foretas flere søk.

For å forebygge kyberkondri, foreslår forskerne at søketjenestenes algoritmer tilrettelegges slik at de oppfatter når man søker etter symptomer, og prioriterer treff for allmenne helsetjenester framfor spesialistrapporter som lekfolk kan feiltolke og oppfatte som alarmerende.

    Les også:

Til toppen