BEDRIFTSTEKNOLOGI

La alt med digitalt hjerte kommunisere trådløst

- Suns trådløse initiativ legger grunnlaget for at alt som drives av et digitalt hjerte, skal kunne kommunisere trådløst, sier Ann Wettersten, ansvarlig for initiativet.

1. nov. 2000 - 11:31

Initiativet retter seg ikke direkte mot brukerne, men mot operatører og tilbydere av tjenester. Sun skal levere verktøy for å bygge infrastruktur i stor skala. I sin presentasjon av initiativet, la Ann Wettersten, visepresident i Sun Microsystems med ansvar for forretningsenheten Wireless, vekt på fire momenter:

  • Infrastrukturen må bære tjenester som er i stand til å generere gode inntekter for tilbydere og operatører
  • Den trådløse summetonen skal være like stabil og pålitelig som den for linjebaserte forbindelser
  • Infrastrukturen må bygge på anerkjente standarder, for å videreføre eksisterende investeringer og sikre framtidige investeringer
  • Sun skal utvide sine partnerskap med andre leverandører, ikke bare innen infrastruktur, men også med systemintegratorer. I den forbindelse kunngjorde Wettersten nylig inngåtte allianser med Razorfish og den amerikanske kometen Zefer (som fornuftig nok trakk en planlagt børsintroduksjon i sommer).
 
Ann Wettersten, visepresident i Sun Microsystems.
Ann Wettersten.
Inntektsbringende tjenester var det Wettersten la mest vekt på i sin presentasjon. Suns primære bidrag til plattform for inntektsbringende tjenester er dels Java, dels systemvare, tjenestevare og komponenter fra iPlanet, selskapet som uttrykker alliansen mellom Sun og Netscape.

Sun ser på Java som allestedsnærværende i den trådløse infrastrukturen, fra datasentralen (Java 2 Enterprise Edition eller J2EE som er populær hos blant andre Oracle og Nokia) til selve terminalene (Java 2 Micro Edition eller J2ME som har vunnet innpass hos nær sagt alle leverandørene).

Wettersten demonstrerte hvordan Java allerede kan brukes til å laste ned applikasjoner til kjøring på WAP-telefoner, og støtte ulike typer tjenester fra spill til slike som sanser hvor du befinner deg, og så viser deg et kart over nabolaget, med oversikt over apotek, overnattingssteder, underholdningstilbud, bensinstasjoner og liknende. Hun forespeilte muligheten for sterkt utvidede og mer og mer multimediapregede tjenester under de kommende GPRS- og UMTS-nettene.
 
Les mer om iPlanets bidrag til tjenesteplattformen:
Plattform for mobile tjenester til millioner av brukere 
 
To momenter uttrykker Suns bidrag til å sikre at den trådløse infrastrukturen blir så pålitelig som mulig. Det ene er nye Netra-servere til operatører og tilbydere, med nye egenskaper for å sikre drift og skalerbarhet. En oppgradering av driftsapplikasjonen SEM (for Solaris Enterprise Manager) lar for eksempel driftspersonalet avspille data fra hendelsesforløp som har ført til problemer.

Det andre momentet innen kvalitetssikringen av den trådløse infrastrukturen er SunTone Certification Program. Det innebærer at Sun garanterer et bestemt tjenestenivå knyttet til både bestemte medarbeidere, prosesser og produkter.

- Å følge åpne standarder er en del av Suns DNA, sa Wettersten, og viste til samarbeid med en rekke internasjonale standardiseringsinstanser, særlig de europeiske ETSI og 3GPP. I likhet med andre i Suns ledelse, poengterte Wettersten at USA ligger etter Europa innen trådløs teknologi og anvendelse. Hun pekte på at WAP Forum er i ferd med å bevege WML stadig nærmere XML, slik at tre standarder står fram som spesielt sentrale: IP, XML og Java. Hun nevnte også hvordan 3GPP har satt fart i arbeidet for å få implementert IPv6, den neste versjonen av Internett-protokollen.
 
Les mer om IPv6: Kanonene samles bak IPv6


I en liten demonstrasjon, viste Wettersten hvordan katalogtjenesten LDAP kunne brukes i et IPv6-nett til å sette opp konferansesamtaler uten å blande inn operatøren.

Til slutt gikk Wettergren gjennom Suns arbeid for å bygge et internasjonalt nettverk av partnere innen trådløs teknologi. I tillegg til alliansene med henholdsvis Razorfish og Zefer og de to nye sentrene for utvikling og utprøving av trådløse tjenester (i California og Stockholm), slo hun fast at hele Suns trådløse initiativ er integrert i det eksisterende iForce-programmet der Sun utveksler tanker og ideer med partnere og kunder.

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.