- La brukertilfredsheten styre klokkehastigheten

Brukere av Android-mobiler inviteres til å delta i interessant forskningsprosjekt.

- La brukertilfredsheten styre klokkehastigheten

Brukere av Android-mobiler inviteres til å delta i interessant forskningsprosjekt.

Forskere ved amerikanske Northwestern University og University of Michigan har sammen etablert et prosjekt som har tatt i bruk en ny innfallsvinkel i arbeidet med å redusere strømforbruket til bærbare pc-er, mobiltelefoner og andre batteridrevne IT-enheter.

Forskningsprosjektet kalles Empathic Systems Project eller ESP og tar utgangspunkt i at mange IT-systemer stadig bruker mye ressurser og dermed strøm, uten at det gjør noen forskjell for hvor fornøyde brukerne er med opplevelsen.

Prosjektet forsøker derfor å se på hvordan man kan spare strøm ved å se på hvordan individuelle brukere oppfatter ytelsen, hvilke forventninger brukerne har til ytelse, samt hvordan brukerne faktisk opptrer når de kontrollerer klienter, servere eller nettverk.

Prosjektet ledes av Peter Dinda, Gokhan Memik og Robert Dick, som alle er professorer i enten elektronikk eller informatikk.

- Typisk vil designere av datamaskiner bare måle ytelsen uten å ta med brukerne i beregningen når de designer datamaskinen, sier Alex Shye, en student tilknyttet prosjektet, i en artikkel utgitt av Robert R. McCormick School of Engineering and Applied Science.

- Vi prøver å ta med den individuelle brukeren med i beregningen mens vi optimaliserer datamaskinytelsen, forteller han.

Brukeren tilfredshet kan måles på mange måter. Dette inkluderer for eksempel pupilbevegelsene og hvor hardt brukeren trykker på tastaturet. Basert på slike faktorer vil systemet kunne endre klokkefrekvensen prosessoren jobber med, slik at brukeren enten blir mer tilfreds eller slik at strømforbruket reduseres.

- Vi så at det var tilfeller hvor det å skalere ned CPU-en frekvens ikke påvirket brukertilfredsheten, men sparte strøm, forteller Shye. I noen undersøkelser gjort av forskergruppen, skal det vist seg å være mulig å halvere det totale strømforbruket til en bærbare pc på denne måten.

Biometriske måleresultater ved god eller dårlig ytelse. Brukernes pupilbevegelser, kraften bruk på piltastene og GSR (galvanic skin response) er målt. Det sistnevnte er et mål på hudens ledeevne, som påvirkes av blant annet svette. Illustrasjonen er hentet fra rapporten "Power to the People: Leveraging Human Physiological Traits to  Control Microprocessor Frequency" som er nevnt i artikkelen.
Biometriske måleresultater ved god eller dårlig ytelse. Brukernes pupilbevegelser, kraften bruk på piltastene og GSR (galvanic skin response) er målt. Det sistnevnte er et mål på hudens ledeevne, som påvirkes av blant annet svette. Illustrasjonen er hentet fra rapporten "Power to the People: Leveraging Human Physiological Traits to Control Microprocessor Frequency" som er nevnt i artikkelen.

Nå ønsker gruppen å undersøke et annet område, nærmere bestemt mobiltelefoner og PDA-er. Til dette arbeidet trenger de frivillige.

- Mobiltelefoner, PDA-er og iPod-er blir stadig mer populære. Og de er enda mer bundet av strømforbruket. Vi forsøker å se om vi kan forstå hvordan systemet bruker strøm, basert på hva brukeren gjør, forteller Shye.

Nå etterlyser forskerne frivillige som har en mobiltelefon basert på Android-plattformen. Disse kan laste ned en applikasjon som logger aktivitet som er relevant for å forstå systemytelsen og strømforbruket. Loggingen vil skje anonymt.

- Ved å installer loggprogrammet vårt, vil frivillige hjelpe oss med å samle inn virkelig informasjon om hvordan brukeraktivitet og bruksmønstre på virkelige enheter. Vi kan bruke denne informasjonen til å bryte ned hvor mye strøm hver av komponentene bruker. Dette inkluderer prosessoren, WLAN-radioen og mobilnett-radioen. Og det er det som er viktig. Så snart vi forstår strømforbruket med hensyn til virkelige bruksmønstre, kan vi utvikle nye optimaliseringer for å spare strøm samtidig som at brukertilfredsheten holdes høy, sier Shye.

Programmet som Android-brukerne kan installere, NU JamLogger, kan lastes ned via Android Marked. Det er beskrevet nærmere på denne siden.

Blant informasjonen programmet registrerer, er utnyttelsen av CPU-en, systembelastningen, tilstanden til mobilen, signalstyrken for mobilnett og WLAN, samtaletilstanden, skjermen strømsparingstilstand, teknologien som brukes for dataoverføring, nettverkstrafikken, GPS-bruken, batterinivåene, trafikken mot minnekortet og bruken av mye brukte applikasjoner.

Mer om forskerne resultater så langt, kan leses i rapportene «Power to the People: Leveraging Human Physiological Traits to Control Microprocessor Frequency» og «The User In Experimental Computer Systems Research»

Til toppen