La det offentlige prøve og feile

En innovativ måte å digitalisere, mener Børge Hansen i Microsoft.

La det offentlige prøve og feile
Digitalisering diskuteres verden over. Her er Gartners definisjon, formulert av Peter Sondergaard: Hittil ukjente kombinasjoner av nye teknologier for å skape inntekter og verdi. Bilde: Gartner Pictures

DEBATT: Står det offentlige i veien for seg selv når de skal utrede seg til suksess for digitalisering av offentlig sektor? Burde vi ikke heller lære av moderne oppstartsselskaper som prøver og feiler seg frem til suksess?

Innovere fremfor å digitaliseres
Det er ikke enkelt å digitalisere offentlig sektor. Det er så vanskelig at vi bruker mye spalteplass på å diskutere hva det vil si å «digitalisere offentlig sektor».

Innovasjon, derimot er det enkelt å være med å diskutere. Selv de som er ansvarlig for eksisterende "udigitaliserte" deler av offentlig sektor kan diskutere innovasjon for sitt felt. Innovasjon er ikke truende for noen - men representerer en mulighet. Burde vi ikke da tørre å åpne opp for mer innovasjon i den offentlige sektor?

I de siste par årene har vi sett en ny generasjon oppstartsselskaper oppstå, både norske og internasjonale. Et typisk trekk ved disse nye selskapene er at de prøver, feiler, lærer og tilpasser seg og prøver igjen. De har innsett at markedet, teknologiene og konkurrentene endrer seg i så stor fart at kontinuerlig innovasjon er nøkkelen til å lykkes.

Børge Hansen er teknologidirektør i Microsoft Norge.
Børge Hansen er teknologidirektør i Microsoft Norge.

Prøve fremfor å utrede
Bjørn Holstad i Difi skriver i sin kommentar i digi.no at Åpne data er veien å gå. Jeg er veldig enig i at det er en god begynnelse å slippe data fri ut i det offentlige rom. NRK og Metrologisk institutt banet vei med yr.no, som i tillegg til å presentere værvarsel, også deler sine data på en forbilledlig måte. Alt dette skjedde fordi noen personer turte å prøve noe som de trodde var nyttig for mange, mens resten av det offentlige Norge fremdeles diskuterte om dette var særlig lurt.

Burde ikke det offentlige tørre å prøve og feile litt oftere? Der den nye generasjonen av oppstartselskaper, som i Norge samler seg i stor grad rundt miljøet på MESH, prøver og feiler i sin leting etter suksessformelen, kan det virke det som om staten utreder ferdig alle mulige problemstillinger for å sikre at ingenting galt skjer. Man risikerer at ingenting annet skjer heller.

Startup Norway har har tatt dette enda litt lengre med sine StartupWeekends. Personer med forskjellig bakgrunn og kompetanse møtes en helg for å jobbe sammen. Mange kjenner ikke sine nye samarbeidspartnere, men de har felles lyst til å prøve ut nye ideer. Ofte lykkes ikke de med sitt prosjekt, men de lærer av hverandre og prosessen, og er litt klokere når de prøver igjen.

Prosesser fremfor data
Ikke misforstå, fra utgangspunktet der ingen åpne data ble delt ut for noen år siden er vi kommet langt. Til og med Statens kartverk har nå sagt at de deler data og vil være med i klubben. Våren 2013 gjennomførte Difi og IKT-Norge konkurransen Apps4Norge som mottok flere spennende forslag til apper og tjenester som bruker åpne data. Men hva har skjedd med disse tjenestene? De enkeltstående appene er spennende i seg selv, men vi har ikke sett noen bølge av samfunnsøkonomisk gevinst i det offentlige.

Dette er ren spekulasjon, men jeg har en følelse av at dersom prosessen med å åpne og dele værdataene fra Yr hadde gått igjennom samme prosess som mange offentlige instanser nå gjennomfører for sine data, så hadde vi nok ikke hatt de erfaringene vi har i dag. Men Yr turte å prøve for å skape noe nytt.

I Storbritannia organiserte myndighetene seg som en mindre oppstartsbedrift og opprettet nettstedet GOV.UK som et landingssted for alt som har med myndighetskontakt å gjøre. Der skjuler de den interne kompleksiteten i etatene og lar brukerne søke seg frem til informasjon og tjenester, på samme måte som hos andre moderne nettstedsteder. I tillegg har de turt å frigjøre grensesnitt for utviklere (API) som gir disse muligheten til å innovere og verdiøke prosessene.

Det skal sies at vi gjør fremskritt gjennom Altinn som også tilbyr grensesnitt som til en viss grad lar tredjepart gjennomføre innsending av skjemaer mm. Det er et stort steg i riktig retning for å digitalisere skjemaflyt. Jeg har også respekt for at man ikke skal blindt kaste bort offentlige midler ved å prøve seg frem. Men vi må endre rammebetingelsene på en slik måte at andre kan innovere sammen med det offentlige.

Det er ikke nok å frigjøre noen datasett og så tro at det skaper innovasjon og vekst. Hva om vi lar de kreative kreftene som finnes der ute ta tak i utfordringene vi har? Jeg utfordrer herved det offentlige Norge til å ta steget videre, åpne opp noen av prosessene som trengs å digitaliseres og slippe til noen som tør å prøve og feile.

Les mer om: