La din hjemmeside være din referanse og din arbeidsprøve

Redaktør i HjemmeNett, Nina Furu, oppfordrer alle som søker jobb som webdesigner til å vise hva de kan, enten de har formell grafisk utdannelse, teknisk utdannelse eller er selvlærte. En hjemmeside er en utmerket arbeidsprøve, men den bør se skikkelig ut hvis man vil ha jobb som webdesigner.

Redaktør i HjemmeNett, Nina Furu, oppfordrer alle som søker jobb som webdesigner til å vise hva de kan, enten de har formell grafisk utdannelse, teknisk utdannelse eller er selvlærte. En hjemmeside er en utmerket arbeidsprøve, men den bør se skikkelig ut hvis man vil ha jobb som webdesigner.

Hjemmesiden din signaliserer ofte både hvem du er og hva du kan. Begge deler er viktig når du søker jobb. Det er mange som har stilt spørsmål til digi.no sin tjeneste "Spør Therese" om hvordan man kan få vist hva man kan i en jobbsøker-situasjon. Spesielt hvis man ikke har relevant formell utdannelse.

Redaktør i portal-tjenesten HjemmeNett, samt skribent i digi.no, Nina Furu, sier:

- Det viktigste er hva man kan, og hvilke ferdigheter man innehar. Men web-bransjen er et sant meritokrati. Ordet kommer av meritter. Du er det du kan! Hvordan du har tilegnet deg ferdighetene er i grunnen ikke så interessant.

Les:


Om ambient teknologi og evokativ emotiv kontekst

Spør Therese


Therese spør for deg om ting som har med arbeid og utdanning å gjøre. Spør Therese, du også!

En begrepsavklaring er også på sin plass. Det finnes to valide tolkninger av ordet webdesign. Webdesignere kan være kvalifiserte systemdesignere som jobber med web (utdannet fra Institutt for Informatikk /IFI eller NTNU og lignende ), eller grafiske designere som jobber med web.

- Web er et krysskompetanse-fag. En supplerende utdannelse til et annet fag. Man kan web og noe annet. Web og design, systemteknikk, informasjon eller journalistikk for eksempel. Man får ikke jobb i en avis dersom man kun vet noe om kvalitet på trykksverte eller papir.

Furu legger til at det finnes små firmaer som trenger en person til å lage og vedlikeholde hjemmesiden. Da er det ikke alltid nødvendig å kunne så fryktelig mye annet enn web, selvom det selvfølgelig er å foretrekke.

- Det var ramaskrik i bransjen for fire-fem år siden. Det var et enormt behov for folk, og det fantes ikke utdannelse. Oppdragsgiverne tok det som fantes. Bransjen er i forandring hele tiden. Et web-år er som et hundeår. Privatskolene kastet seg på bølgen, og tilbyr nå en mengde webdesign kurs.

HjemmeNett utlyste for en tid siden en ledig stilling som webdesigner. Selskapet mottok omtrent 70 søknader, og kun seks av søkerne var reelt kvalifiserte, ifølge Furu. - Mange av de andre hadde tatt webdesign-kurs, men de var ikke designere. De kunne web, men ikke design, sier hun og legger til at HjemmeNett er spesielt opptatt av design. - Det er det vi lever av. Kvaliteten på designet er et vesentlig konkurransefortrinn for oss i HjemmeNett.

Når Nina Furu sier kvalifisert mener hun ikke nødvendigvis at søkerne må ha formell utdannelse. Hun ser på arbeidsprøvene. - Vær oppmerksom på hvordan en hjemmeside ser ut når du som jobbsøker legger ved lenke til denne siden. Gjør ditt beste for at den skal se proff ut. Det er avgjørende, mener hun. Spesielt er hjemmesiden viktig hvis en søker ikke har andre arbeidsprøver å vise til.

Det er også viktig at jobbsøkeren spesifiserer hva han eller hun har vært ansvarlig for på hjemmesiden. - Husk at en eventuell arbeidsgiver vurderer hjemmesiden din. Søker du på en webdesign-stilling er det katastrofalt hvis hjemmesiden er dårlig.

Det skal ifølge Furu "lukte" design. I tillegg nevner hun at typografi er enormt avslørende. Grafisk kunnskap handler om form og farge. Det vises på hjemmesiden hvordan disse håndteres. - Det finnes en x-faktor her. Som arbeidsgiver ser man forskjell på god og dårlig design.

En annen ting som er verd å ofre en tanke er hvor du skal legge hjemmesiden din. Dersom du har hjemmeside på Geocities eller andre gratis-tjenester, er det begrenset hvor mye reklame arbeidsgiveren orker å se på.

- Reklamen påvirker sidens "feel" eller førsteinntrykk på godt norsk.

- Oppgi gjerne URLer til sider du har designet, men det beste er å legge bilder av de ulike sidene på din egen side, slik at du ikke behøver å stå inne for noe som en senere programmerer eller webdesigner har foretatt på firmaets hjemmeside.

Furu mener det er et skrikende behov for reelt kompetente folk; folk som er utdannet ved IFI, NTNU, Westerdals reklameskole, SFGD/Skolen for Grafisk Design, andre relevante utdannelsesinstitusjoner, eller er selvlærte og har gode arbeidsprøver å vise til.

Et annet råd hun kommer med er å kun sende med lenker, ikke attatchments, i en elektronisk jobbsøknad.

Til toppen