– La Google få være i fred

Politiker advarer mot amerikansk antitrust-sak.

– La Google få være i fred
Bilde:

Google har stor markedsmakt – innen søk, nettannonsering, karttjenester, programvare for smartmobiler og en hel del annet. Det er ikke ulovlig å ha stor markedsmakt, men det er ulovlig å misbruke denne makten.

Både EU og USA etterforsker Googles forretningsvirksomhet, og i alle fall den amerikanske Federal Trade Commission (FTC) ser ut til å ville konkludere med at en det bør opprettes en antitrust-sak mot Google. Flere av kommisjonsmedlemmene i FTC har etter et års etterforskning blitt overbevist om at Google har brukt selskapets dominans i søkemarkedet til å skade rivaler, blant annet gjennom måten viser innhold fra selskapets øvrige tjenester i søkeresultatene.

Men langt fra alle er enige i at en slik antitrust-sak er noen god idé. Blant disse er kongressmedlemmet Jared Polis, som representerer demokratene i Colorado.

Polis har skrevet et brev til Jon Leibowitz, formannen i FTC, hvor han advarer kommisjonen mot å blande seg inn i konkurransen på nettet, som han beskriver som voldsom.

Jared Polis er fra Colorado og representerer Det demokratiske parti.
Jared Polis er fra Colorado og representerer Det demokratiske parti. Bilde: U.S. Congress

Kongressmedlemmet oppgir flere årsaker til at han mener FTC bør la Google være i fred. Blant annet skriver Polis at Google annonseringsverktøy har ført til økonomisk aktivitet i hjemstaten til hans.

– Vi tar det for gitt nå, men søkemotorer har demokratisert tilgangen til informasjon og gjort det mulig for forbrukere å finne informasjon og tjenester på den andre siden av jorden. Søkemotorer har også hjulpet bedrifter med å få tilgang til nye markeder og nye kunder, skriver Polis.

– I en tid når den nasjonale økonomien fortsetter å stagnere, er det ikke opplagt for meg hvorfor FTC bør fokusere på et produkt som forbrukere er svært fornøyde med, nemlig søkemotorer, skriver Polis.

Han nevner at de fleste også bruker helt andre tjenester enn Google, for eksempel Amazon.com til shopping, iTunes til musikk og film, Facebook som sosialt nettverk og anbefaling, samt mobilapplikasjoner som Yelp til å finne lokale næringsdrivende.

– Konkurransen er bare et klikk unna, og det er ikke noe som hindrer konkurranse. Dersom jeg lagde en bedre søkealgoritme, kunne jeg sette opp en server i garasjen og konkurrere globalt med Google. I det hele tatt å diskutere antitrust i denne formen for omgivelser med ekstrem konkurranse trosser all logikk og hele fundamentet til antitrust-lov i seg selv, mener Polis.

Nå skal det vel mye til å kunne levere en konkurransedyktig og global søketjeneste med én server. Men vi får anta at Polis forsøker å sette ting litt på spissen her.

Polis taler nok langt mer på forbrukernes vegne enn på vegne av selskaper som tilbyr tjenester på nettet. Han skriver at han aldri har hørt om forbrukere som ikke synes de har tilstrekkelig med valgmuligheter på nettet. Tvert imot oppfatter han det slik at konkurransen mellom aktørene fører fører til en mengde gode tjenester for forbrukerne.

– Forbrukerne ber ikke Kongressen eller FTC om å beskytte dem. Tvert imot krever forbrukerne den høye takten for utvikling og endringer som har blitt regelen på Internett, skriver Polis.

– Tidligere å år så vi under PIPA/SOPA-debatten hva som skjer når politikere forsøker å overregulere Internett-innhold: forbrukerne reiste seg og sa tydelig ifra. Med samme mynt bør FTC trå forsiktig når selskapet vurderer Google, Facebook, Twitter eller ethvert annet teknologiselskap – gitt dynamikken i teknologibransjen vår og potensialet for å gjøre ting verre gjennom regulering, skriver Polis og mener dagens giganter raskt kan bli morgendagens fiaskoer selv uten myndighetenes innblanding. I den sammenheng viser han til AOL, MySpace og Yahoo – tidligere storheter som alle har slitt med å beholde brukerne.

Hva mener du? Gjør posisjonen til Google det umulig for andre å konkurrere om de samme brukerne, eller dreier dette seg først og fremst om sutring fra konkurrenter som uansett ikke ville ha lykkes?

    Les også:

Les mer om: