La IT-motorvei til Bø på tre måneder

Med infarstruktur fra Bane Tele og lokalt engasjement tok det bare måneder før Uninett kunne knytte Høgskolen i Telemark til det som er landets kraftigste forbindelse til Internett.

Med infarstruktur fra Bane Tele og lokalt engasjement tok det bare måneder før Uninett kunne knytte Høgskolen i Telemark til det som er landets kraftigste forbindelse til Internett.

Høyhastighetslinjen som er etablert mellom Universitetet i Oslo og Høgskolen i Telemark baserer seg på Bane Teles infrastruktur på 155 mbps.

Under åpningen av nettet onsdag lovte administrerende direktør i Bane Tele, Trygve Tamburstuen at uansett hvor mange applikasjoner en ville legge inn i nettet, så skulle det ikke stå på kapasiteten.

- Vi vil bidra til å få etablert den lokale infrastrukturen, som også inkluderer Rauland, selv om det ikke går tog dit i dag.

Kapasiteten som den nye nettet er stor, selv for en høyskole som nå kan arrangere flere hundre høyhastighets videkonferanser samtidig, eller en kan sende 4000 tekstsider på nettet i løpet av et sekund. Kapasiteten overgår selv sambandet mellom Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim

Lokalt ser en på nettet som er enn en forlengelse av Uninetts Norgesnett, spesielt i forbindelse med lokal næringsutvikling.

Flere lokalebedrifter arbeider med konkrete løsninger og stillinger knyttet til nettet, noe blant annet IT-sjef ved Høgskolen i Telemark, Arne Hatlen understreket.

Direktør i Uninett, Petter Kongshaug, sier at utbyggingen av datanettet nå skjer på 10 til 12 nye steder.

- Vi har merket at både Bane Tele og Enitel er ivrige etter å delta i denne utvidelsen i konkurranse med etablerte aktører som Telenor.

- Uninett er fremdeles et akademinsk nett, sier Kongshaug. - Næringslivet kan ikke bare bruke Uninetts kapasitet uten videre, men vi arbeider gjerne med å finne løsninger som gjør at en koble sammen det akademiske og kommersielle nettet.

Til toppen