La nettbutikken følge sola verden rundt

Global Cluster Manager er en utvidelse av Veritas' klyngeteknologi som lar deg flytte nettstedet med sola, for å sikre best tilgjengelighet der tilgangen er størst.

Global Cluster Manager er en utvidelse av Veritas' klyngeteknologi som lar deg flytte nettstedet med sola, for å sikre best tilgjengelighet der tilgangen er størst.

Formelt sett er Global Cluster Manager - Veritas vil gjerne innarbeide forkortelsen GCM - et verktøy for å drifte og overvåke et nærmest ubegrenset antall klynger styrt av selskapets flaggskip; Veritas Cluster Server.

Siden brukergrensesnittet ikke krever annet enn en nettleser med Java, lover Veritas at du kan sitte hvor som helst i verden og styre det du måtte ha av klynger på alle kontinenter.

Produktsjef Robin Purokit og markedssjef for Europa Chris Boorman mener GCM løser tre viktige utfordringer for internasjonale e-handelsbedrifter:

  • En klynge i Australia kan defineres som reserve for en hovedklynge i Singapore. Skjer det en naturkatastrofe i Singapore, slik at lokal katastrofeberedskap ikke strekker til, står klyngen i Australia beredt til å ta over nøyaktig der Singapore slapp.
  • Du kan kontrollere alle kritiske klynger i en organisasjon fra ett driftssenter - og være i stand til å flytte driftssenteret til et hvert sted med et passende antall nettlesere.
  • Du kan flytte nettjenesten med sola, fra klynge til klynge verden over, slik at du alltid har best mottakskapasitet der etterspørselen er størst.

Denne funksjonaliteten forutsetter at du supplerer klyngene med noe Veritas kaller lagringsreplikering - at lagringen i to atskilte klynger alltid holder hverandre à jour. Veritas tilbyr selv verktøy for dette, men sier samtidig at GCM kan integreres mot lagringsreplikering fra andre leverandører, blant andre EMC.

Purokit understreker at GCM alene ikke er et produkt som kan gi den berømte tilgjengeligheten på "fem ganger ni", det vil si 99,999 prosent. Verdien ligger først og fremst i den globale oversikten, og i muligheten til å proaktivt flytte tjenester fra kontinent til kontinent.

GCM vil gjøres tilgjengelig i løpet av juni i år, for Solaris. De øvrige plattformene, først og fremst HP/UX og Windows NT, vil komme en gang på høsten.

Les mer om Veritas Software:


Tapestasjoner for mye annet enn backup
Seagate selges til Seagate
Lagringsnett på 17 terabytes med garantert oppetid
Veritas Software åpner kontor i Norge

Les:


Verden kraftigste Linux-system
Høy tilgjengelighet for NetWare 5
Cray-ytelse på hyllevare
Microsoft kobler NT i spann

Til toppen