La oss kjøre kursen, gutter!

"Nå skal vi kjøre ABC-aksjen kraftig opp. KJØP! KJØP!"

"Nå skal vi kjøre ABC-aksjen kraftig opp. KJØP! KJØP!"

digitoday.no har vært i kontakt med "Per", et alias for en nordmann som skriver en 'nyhetsmail' som distribueres til omtrent 500 medlemmer. digitoday har fått tak kopier av flere av hans nyhetsmailer, hvor det på ingen måte forsøkes å legge skjul på at han prøver å "kjøre kursen" på bestemte aksjer.

Dette er et utdrag fra siste nyhetsmail:"Nå skal Aksje ABC kjøres kraftig opp. Jeg har alliert meg med en rekke "tunge" i tillegg til alle på mailinglisten. Startskuddet for å kjøre ABC går straks. Jeg anbefaler alle som er villig til å ta en skikkelig trade å laste seg opp med ABC - NÅ!... Jeg mener at motstanden opp til 19 kroner er i ferd med å plukkes ut, og dersom vi har noe å kjøre med 250-500K aksjer vil motstanden på 21 kroner stå i fare." 

Det skal sies at nyhetsmailen også inneholder objektiv og saklig informasjon, men i eksemplet over skinner det tydelig gjennom at det er snakk om å "kjøre kursen", noe "Per" også bekrefter overfor digitoday.no:

- Hele aksjemarkedet dreier jo seg til syvende og sist om tilbud og etterspørsel. Dersom en aksje er mye etterspurt, går oftest kursen opp - er det mange som vil selge, går oftest kursen ned. En rekke aksjer på Oslo Børs og andre børser er utsatt for at meglerhus og andre kjører kursen i en aksje. Ofte med den følge at uvitende hiver seg på når aksjen har gått mye. Da selger de som har kjørt aksjen seg gradvis ned, mens kjøpermassen øker. Ofte legger man store poster på kjøpersiden samtidig som man selger. Jeg ser ikke noe galt i at jeg og gruppen på min mailingliste kan gjøre det samme, sier "Per" til digitoday.no.

"Per" sier at et case blir nøye vurdert før det blir valgt. En aksje blir studert i lang tid. Både tekniske, driftsmessige og markedsmessige forhold blir analysert. Dersom han vurderer aksjen som "riktig" å kjøpe - og at muligheten for at kursen kan presses opp er til stede - blir den anbefalt.

- Det er klart av vinnerne her blir de som starter et slikt "kjør". Det er imidlertid relativt kapitalkrevende å kjøre en aksje. Det avhenger av aksjens likviditet og en del andre forhold. Min mailingliste er en mulighet for små og større investorer til å samhandle og for eksempel starte et kjør av en aksje. Andre som ikke står på listen vil følge på. Mange har karakterisert dette som et spill hvor jeg vil tjene og de andre på listen vil tape. Dette er imidlertid ikke tilfelle. Kanskje har jeg mer optimale innganger enkelte ganger, men hovedregelen er at de som står på listen vil gå i pluss. De har på en måte tilgang på informasjon som kommer ut til dem tidligere enn til resten av markedet - selv om denne informasjonen ofte bare er "kjøp" eller "selg". Jeg vil igjen understreke at filosofien bak det hele ganske enkelt er at de på mailinglisten skal være så "tunge" i forhold til aksjens likviditet at man kan klare å kjøre aksjen og komme seg ut på en slik måte at de på listen har en fordel i forhold til resten av markedet, sier "Per" til digitoday.no.

"Per" innrømmer imidlertid at systemet har svakheter.

- Det er enkelte som er ute etter å vite hva vi gjør slik at de får opplysninger om når gruppen for eksempel kjøper. Da benytter noen seg av denne informasjonen til å selge fordi markedet for aksjen er bedre. Disse vil etter hvert bli forsøkt ekskludert fra listen, forteller "Per".

I tillegg til 'kjøringen' av aksjer på kort sikt gir også "Per" mer langsiktige plasseringstips. Disse tipsene dreier seg om aksjer han har god kjennskap til.

"Per" ser uansett ikke noe galt i det han gjør: - Etter hva jeg vet så er det ikke ulovlig å samhandle aksjekjøp. Det er jo praksis det som blir gjort. I dette gamet må det alltid være en kjøper og en selger for å gjennomføre en handel. Det vi driver med er ikke ulovlig. Det er klart at noen vil kjøpe mine aksjer til en kurs som kanskje er høyere en min inngang, - jeg har imidlertid ikke "narret" vedkommende til å kjøpe mine aksjer på grunnlag av feilaktig informasjon, sier "Per", som mener det ikke er noe verre at mindre investorer står samlet og handler aksjer enn at et stort meglerhus handler aksjer.

- Begge deler vil gi akkurat samme resultat for aksjekursen dersom kriteriene ellers er like. Det etiske har jeg ingen problemer med. Alle som kjøper aksjer handler fordi de håper at noen andre vil kjøpe aksjene til en høyere kurs enn seg selv. Det gjør vi også.

"Per" sier imidlertid at han er sterk motstander av at feilaktig informasjon publiseres på for eksempel ulike diskusjonsfora på Internett:

- Disse diskusjonsforaene har utviklet seg til å bli så "useriøse" at få handler på bakgrunn av innlegg som skrives der. Jeg bruker imidlertid diskusjonsfora til å sette meg inn i en aksje. Det finnes mye informasjon om en rekke selskaper på diverse fora, noe som er viktig for en investor. Kunsten er bare å skille klinten fra hveten. Det er ikke alltid enkelt - spesielt ikke for en nybegynner, sier "Per".

Til toppen