La oss løfte Norge – sammen

KOMMENTAR: Microsofts Michael Jacobs ser muligheter i det nye statsbudsjettet.

La oss løfte Norge – sammen
Regjeringen ønsker å bruke mer enn en halv milliard kroner på økt digitalisering i offentlig sektor i 2015, noe som ble klart da den la fram forslag til nytt statsbudsjett i går. Bilde:

Statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram i dag. Vi kan stille oss i rekken av dem som kunne ha ønsket enda mer innen IKT, og kanskje er rammen i budsjettet for knapp til at regjeringen oppnår egne mål. Med et budsjett der de store linjene er satt ønsker vi i IT-bransjen å ta en konstruktiv tilnærming til regjeringens satsning på de tre F’ene; Fornying, Forenkling og Forbedring. Regjeringen gir tross alt et mulighetsrom hvor bransjen sammen kan bidra til å gjøre mulighetsrommet større.

Vi applauderer regjeringens klart uttrykte målsettinger om bruk av teknologi og digitalisering som ett sentralt virkemiddel for å oppnå produktivtetsvekst og effektivisering av offentlig sektor. Viljen til å fornye, forenkle og forbedre står sterkt. 500 millioner er satt av til satsing på IKT for å gi bedre tjenester til borgerne. Plan og byggeprosesser skal forenkles og innlevering av anbud skal digitaliseres. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner beskriver tiltakene som byggeklosser som gjør det enklere for offentlige virksomheter å jobbe sammen og derfor også lettere for innbyggere å bruke. Dette viser regjeringens klar vilje til endring og politisk prioritering som kan løfte Norge til neste nivå. Det er en god begynnelse.

Michael Jacobs er administrerende direktør i Microsoft Norge.
Michael Jacobs er administrerende direktør i Microsoft Norge.

I tillegg støtter vi regjeringens storsatsning med 1,4 milliarder til en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Alle statlige virksomheter berøres av denne reformen. Dette vil innebære at statlige virksomheter må tenke nytt og gjøre strukturelle endringer i sine organisasjoner. Vi i IKT-bransjen har lenge hevdet at de store effektiviseringsgevinstene høstes når endringsprosess og IKT går hånd i hånd. Dette er et stort skritt i riktig retning.

I går skrev digi.no om Sykehuset i Østfold som har tatt mål av seg til å bli Nord-Europas mest innovative sykehus. Sykehuset har en ensengsrom-strategi. En måte å løse ressursbehovet på kan være å bruke en Kinect-sensor fra spillteknologiens verden til å utløse en alarm dersom en pasient faller ut av sengen. Enkel hyllevareteknologi fra spillverden som, på en innovativ måte, kan løse et problem for sykehuset. Det finnes mange slike gode eksempler på innovative løsninger på utfordringer i det offentlige.

Min oppfordring er derfor at vi i IT-bransjen står samlet om å gi et konstruktivt bidrag til å Løfte Norge til neste nivå. Vi skal være en del av løsningen og ikke problemet. La oss sammen sørge for at vi blir løsningsorienterte i vår dialog med regjeringen og det offentlige Norge. La oss vise frem hva slags muligheter og alternativer som finnes innenfor vår teknologiske og digitale verden slik at beslutningstakere i det offentlige har et bredt og godt grunnlag når avgjørelse skal fattes. Dette budsjettet gir noen muligheter der vi som bransje kan være medspillere. La oss sammen aktivt vise hvorfor vi mener vi er en viktig del av løsningen for å oppnå Fornying, Forenkling og Forbedring av det offentlige Norge.

Delta i debatten
Informasjon om debattinnlegg og kronikker i digi.no

Alle innlegg må sendes til redaksjon@digi.no. Husk å legge ved et portrettbilde. Vi forbeholder oss retten til å redigere innsendt materiale.

Les mer om: