Laber interesse for IT-utdanning

Realfag og informatikk taper størst terreng i antall søkere til Samordna Opptak.

Realfag og informatikk taper størst terreng i antall søkere til Samordna Opptak.

I fjor var det 2.306 personer som plasserte IT som førstevalg. Dette var i seg selv dramatisk lavt, og representerte et bunnår i interesse for IT-fag. Men ferske tall fra Samordna Opptak (SO) viser at nedgangen bare fortsetter.

I år er det bare 1.944 som har satt IT som førstevalg. Dette er en ytterligere nedgang på 16 prosent fra i fjor.

Informasjonsrådgiver Henrik Rødsæther i SO tror mye skyldes at det nå har kommet tilleggskrav til matematikk.

- Dette har nok silt ut en del søkere som tidligere har gjort seg kvalifisert til høyere IT-studier, sier han til digi.no.

Og det er spesielt jenter som rygger ut. Ved årets søkning til NTNU, er det færre enn 10 kvinner blant de totalt 182 med datateknikk som førstevalg.

Antallet søkere som ble vurdert på grunnlag av realkompetanse, sank fra 3.356 i 2004 til 3.028 i 2005 - en nedgang på nesten 10 prosent. Av de 1.713 kvalifiserte realkompetansesøkerne, får 1.313 tilbud i hovedopptaket.

Størst framgang er det på idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv, jus og pedagogiske fag.

Trenden på nedgangen i antall søkere, har lenge uroet bransjen, som frykter at det kan bli mangel på IT-kandidater.

    Les også:

Måler man tallene fra Samordna Opptak opp mot toppåret 1998, er utsiktene nedslående.

Mens 2.015 meldte seg på dataingeniørfag i 1998, var det i år bare 499. Tilsvarende var det 760 som ønsket å studere til sivilingeniør med spesialisering innen data på NTNU i 1998, mot bare 182 i år.

Dette utgjør en prosentvis reduksjon på over 75 prosent fra toppåret 1998.

Den labre interessen kan også skyldes vanskeligheter for nyutdannede med å skaffe jobb. Fra 2000 og "dot.com-døden" har studentene slitt med å få jobb hos veletablerte bedrifter.

Flere universiteter og høyskoler melder om bare en tredel av søkemassen i år i forhold til 2000.

Høyskoler og universiteter sliter med å fylle opp studieplasser. I tillegg har Kristin Clemet bevilget 10 millioner til et nytt informatikkbygg i Forskningsparken i Oslo.

Hvorvidt universitetet skal klare å fylle opp det nye bygget, som skal romme hele 350 ansatte, 150 stipendiater, 500 profesjonsstudenter, 450 mastergradsstudenter og med plass til undervisning av hele 2000-3000 studenter på bachelornivå, gjenstår å se.

- Tallene fra Samordna Opptak er en svært dårlig nyhet ikke bare for IT-næringen, men for hele Norge som næring, uttalte IKT-Norge sjef Per Morten Hoff til digi.no da tallene var klare.

Han mener Norge nå må sette alle kluter til for å få IT igjen på kartet.

- IT trengs i alle næringer fra fiskeoppdrett til mediebransjen, mener Hoff.

Til toppen