Laber interesse for Microsofts kildekode

Steve Ballmer vil la også privilegerte utviklere lese Microsofts kildekode. Poenget er at "Shared-source"-initiativet vekker mindre interesse enn antatt.

Programvarebransjen er delt langs flere skillelinjer, og framtiden tilhører dem som får flest utviklere på sin side. For Microsoft gir dette seg utslag i en rekke aktiviteter, blant annet et initiativ kjent som "shared-source", som gir tilgang til å lese Windows kildekode under visse betingelser.

Et motiv for initiativet var å motarbeide propagandaen fra åpen kildekodefellesskapet, som tegnet seg som et åpent miljø i motsetning til Microsofts implisitt skumle hemmelighold. Initiativet ga fire typer miljøer innsyn i Microsofts kildekode: akademikere, storbedrifter, det offentlige og systemintegratorer.

Parallelt med dette søker Microsoft å bygge et sterkere internasjonalt fellesskap av individuelle stjerneutviklere. De siste ni vårene har noen få utvalgte utviklere blitt beæret med betegnelsen "most valued professional" eller MVP. Dette er ikke noe du kan bli bare gjennom studier og eksamener. Det krever individuell anerkjennelse fra Microsoft, og utgjør derfor en slags ridderorden. Hittil er bare 2000 funnet verdige å slås til MVP. Halvparten av disse arbeider i USA.

Overfor en samling britiske MVP-ere tidligere denne uka, sa Microsofts toppsjef Steve Ballmer at det vurderes å gjøre MVP-ridderne delaktige i shared-source-initiativet. Det ble siden presisert at en avgjørelse vil bli tatt i løpet av et par måneder.

I Norge vil avgjørelsen bety forholdsvis lite. Microsoft Norges altmuligmann Ole Tom Seierstad sier til digi.no at det ennå ikke er kåret noen nordmann til MVP.

- Vi har et titalls mulige kandidater, og vi tar sikte på at det skal være fem norske MVP-ere innen neste sommer.

De som er mest interessert shared-source-initiativet her i landet, er universitetene, forteller Seierstad. Ellers er det bare et par norske storbedrifter, og enkelte avdelinger av globale systemintegratorer. Den norske forvaltningen er ikke representert.

- Det har vært mye hype rundt tilgang til kildekode. Mange har fått tilbud om å være med på shared-source, der de gratis får lese kildekoden til flere varianter av Windows og andre systemer etter visse kriterier. De fleste er ikke interessert. De vil ha ting som fungerer, og nøyer seg med å forholde seg til dokumenterte programmeringsgrensesnitt. Dette gjelder ikke bare for Norge, det er samme erfaring internasjonalt.

Unntaket er universitetene, som søker lesetilgang til Windows-kode av hensyn til undervisningen.

- Mange av disse er spesielt interessert i Windows CE, fordi systemet går på mange prosessorer og kan tilpasses flere formfaktorer.

Erfaringen synes å bekrefte en gammel sannhet. Forbud avler begjær. Frihet under ansvar fører til måtehold.