Laber vekst innen IT-sikkerhet til bedrifter

Laber vekst innen IT-sikkerhet til bedrifter

Markedet for IT-sikkerhet til bedrifter vokser stadig saktere, ifølge Canalys.

Analyseselskapet Canalys har levert anslag over det globale markedet for IT-sikkerhet til bedrifter i 2006.

Anslaget viser laber vekst fra 2005 til 2006, på bare 7,2 prosent til 7,1 milliarder euro i 2006. I 2004 og 2005 vokste markedet med henholdsvis over 30 prosent og 20 prosent. Canalys antar at veksten i 2007 igjen vil nå et tosifret antall prosent.

Selskapet som leder markedet totalt, er Cisco, som opprettholder en markedsandel på 17 prosent trass i mindre vekst enn markedet for øvrig.

Symantec og Trend Micro opplever sterkest vekst, på henholdsvis 15,5 og 10,5 prosent, mens CAs omsetning innen IT-sikkerhet til bedrifter falt med 28,2 prosent. Det er verdt å merke seg at kategorien «andre» er tre ganger større enn markedslederen, og vokser dobbelt så raskt som hele markedet.

Canalys mener at veksten til Symantec og Trend Micro er sterkt knyttet til bedrifters sikring av sine PC-er.

Analyseselskapet deler markedet i to segmenter: ren programvare, og maskinvare.

Programvare utgjør halvparten av hele markedet for IT-sikkerhet til bedrifter. Canalys gir bare detaljer om tre aktører, og viktige aktører som Check Point er overlatt til kategorien «andre». Programvare for IT-sikkerhet til bedrifter økte med 8,5 prosent i 2006, og de tre største økte alle minst like mye som hele markedet. Symantec er markedsleder, og økte sin andel fra 26,0 prosent til 28,2 prosent.

Canalys tror markedet for programvarebaserte brannmurer vil øke raskt i 2007, og spår at spesielt Check Point vil dra nytte av det.

Innen maskinvare for IT-sikkerhet til bedrifter var veksten 5,8 prosent, og de tre største aktørene er Cisco, Juniper og Nokia, sistnevnte inkludert integrert programvare fra Check Point. Cisco økte mindre enn markedet, mens Juniper vokste med 10,9 prosent. Kategorien «andre» økte med 15,7 prosent og utgjør 44,9 prosent av hele markedet.

Nokia opplevde omsetningssvikt på 21,2 prosent. Canalys mener selskapet må gjøre vesentlige endringer i sin tilnærming til dette markedet i 2007. Fortinet nevnes som utfordrer.

Her er tabellene fra undersøkelsen:

Maskinvare:

Programvare:

Til toppen