Laber venture-interesse for programvare

Venture-selskapene drømmer ikke lengre om å finansiere det neste Microsoft.

Laber venture-interesse for programvare

Venture-selskapene drømmer ikke lengre om å finansiere det neste Microsoft.

Programvarebransjen var lenge ventureselskapenes favorittbransje.

Har man først laget et program, koster det nesten ingen ting å selge flere lisenser. Det er en forretningsmodell der det kan være hardt å komme opp på et inntjeningsnivå der inntektene er større enn utgiftene, men hvis man klarer det er det mulig å tjene særdeles gode penger.

Det beste eksempelet på et selskap som har klart å komme opp på dette nivået er Microsoft, og ventureselskapene har lenge drømt om å være med på å finansiere det neste programvareselskapet som lykkes på samme måte som Microsoft.

Tidene forandrer seg imidlertid. Programvare er fortsatt en bransje med stort potensiale for fantastisk avkastning, men det er lengre mellom hver gang et programvareselskap lykkes i å bli både stort og finansielt suksessfylt.

Etablerte aktører har skjønt at de må være tidlig ute for å henge med på nye trender og teknologier, og prisene på programvare presses kraftig av åpen kildekode og programvareutviklere i lavkostland.

Litt overaskende er det kanskje også at lavere utviklingskostnader gjør programvarebransjen mindre interessant for ventureselskapene. Det betyr nemmelig at oppstartsselskapene trenger mindre penger, og fordi ventureselskapene har store fond de investerer, har de ikke kapasitet til å gjøre alt for mange små investeringer.

På en paneldebatt på Software 2007-konferansen i California, uttrykte Tali Aben, partner i ventureselskapet Gemini Israel Funds, og flere andre venture kapitalister bekymring for at det var blitt markant færre gode investeringskanditater innen programvare de siste årene.

Ifølge Red Herring skyldes det spesielt mindre aktivitet i programvare for bedriftsmarkedet. Oppstartsselskaper med potensiale til å bli det neste Microsoft eller SAP får ikke samme fotfeste, og blir isteden oppkjøpskandidater for de allerede etablerte selskapene.

Det gir lavere avkastning for investorene, enn en børsnotering.

- Programvaresektoren blir ikke verdsatt på samme måte som for ti, og til og med fem år siden, sier Stephane Dupont, leder av National Venture Capital Association (NVCA), ifølge Red Herring.

Og når prissettingen på de selskapene som lykkes går ned, går det utover ventureselskapenes interesse for å finansiere nye oppstarsselskaper.

- Prosentandelen av finansieringen som går til programvare har gått gradvis ned de siste fem årene, sier Dupont.

Ifølge tall fra NVCA finaniserte ventureselskaper programvareselskaper med totalt 4,97 milliarder dollar i USA i 2006. Det er en økning på 3,2 prosent fra 2005, men det er en liten vekst sammenlignet med den totale veksten på 11,8 prosent.

I årets første kvartal ser det enda verre ut for finansiering av programvareselskaper i oppstartsfasen. I USA var nedgangen på hele 27,5 prosent i årets første kvartal sammenlignet med starten av 2006. Det var også en nedgang på hele 26,1 prosent i antall programvareselskaper som fikk venturepenger.

Ventureselskapene har isteden rettet fokus mot å kjøpe opp større selskaper som sliter. Så reorganiserer de selskapet, før de selger det eller tar det på børs igjen.

Programvarebransjen er på ingen måte død i ventureselskapenes øyne. Fortsatt står denne bransjen for nærmere 50 prosent av alle investeringer som amerikanske ventureselskaper gjør.

- Det er ikke det at det ikke er muligheter. Det er abre det at de er vanskelige å finne, sa Aben, ifølge Red Herring.

Til toppen