Labert i Norge på "Brenn alle GIF"-dagen

En internasjonal aksjon for å "Burn All GIFs" og erstatte Unisys-patentert GIF-grafikk med frie PNG-filer på alle websteder, vekker liten interesse i Norge.

En internasjonal aksjon for å "Burn All GIFs" og erstatte Unisys-patentert GIF-grafikk med frie PNG-filer på alle websteder, vekker liten interesse i Norge.

Fredag 5. november er utropt til den internasjonale "Burn All GIFs"-dagen av amerikanske organisasjoner knyttet til Open Source-bevegelsen, blant dem Open Source Initiative ved Eric Raymond (kjent for artikkelen "The Cathedral and the Bazaar" som utløste Microsoft-haternes interesse for åpen kildekode) og Silicon Valley Linux Users Group.

Bakgrunnen for aksjonen er at Unisys har lisensrettighetene til komprimeringsmetoden kjent som LZW. Denne metoden brukes kurant til å komprimere GIF-filer. GIF-filer er det mest utbredte grafikkformatet på websider verden over, og det antas at mange som lager LZW-komprimerte GIF-filer nytter programvare som er lisensiert etter gjeldende regler.

Unisys så lenge gjennom fingrene på dette, men skiftet holdning tidligere i år. Da erklærte selskapet at alle som opprettet LZW-filer måtte sørge for at det ble gjort med korrekt lisensiert programvare. Selskapet forbeholdt seg retten til å saksøke de som ikke kan bevise at GIF-filene på deres offentlige og lukkede nettsteder stammer fra lisensiert programvare.

Aksjonsgruppa BurnAllGifs.Org presiserer at alt skal foregå på fredelig vis, og at det daglige arbeidet i Unisys ikke skal forstyrres. Den egentlige hensikten med aksjonen er å få webutviklere og andre til å erstatte GIF-formatet med det frie grafikkformatet PNG (Portable Network Graphics) som er anbefalt av World Wide Web-konsortiet. Gruppas nettsted bærer preg av å anerkjenne at en kamp mot en rettighetsinnehaver som utnytter sin lovlige rett, på sikt vil slå tilbake mot enhver åndsvirker som krever beskyttelse.

Problemet med PNG-formatet er at eldre nettlesere, blant dem Internet Explorer 4, ikke leser det. Særlig på Mac er det vanskelig å finne nettlesere som tar formatet.

Kontakter i Unisys Norge forteller at de ikke har fått henvendelser i anledning dagen, men at de er blitt informert gjennom interne kanaler.

I det norske utviklermiljøet har digi.no ikke vært i stand til å spore noen aktivitet. Dette bekreftes av Gisle Hannemyr som sier at han nok ville ha hørt det hvis det hadde vært noe på gang. Ifølge Dag Håkon Bårdsen i New Media Science er GIF-saken ikke diskutert i fagfora. Han regner for øvrig med at selskapets lisenser er i orden.

Til toppen