Labert salg av Windows og Office

Microsofts kvartals tall viser dårligere omsetning enn ventet, primært på grunn av Windows og Office.

Microsofts kvartals tall viser dårligere omsetning enn ventet, primært på grunn av Windows og Office.

Kvartalet fram til 31. mars er det tredje i Microsofts regnskapsår. Omsetningen økte med 5 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor, til 9,62 milliarder dollar. Analytikerne hadde ventet en omsetning på 9,83 milliarder dollar.

Resultatet ble derimot kraftig forbedret, fra 1,32 milliarder dollar til 2,56 milliarder dollar, tilsvarende 0,23 dollar per aksje.

Både i fjor og i år preges Microsofts resultater dette kvartalet av store utgifter til søksmål og forlik. I fjor var det 540 millioner dollar for et forlik med Sun, og over 670 millioner dollar i bot til EU-kommisjonen. I år har Microsoft satt av 714 millioner dollar til antitrustrelaterte søksmål.

Innen servere økte omsetningen med 12 prosent til 2,45 milliarder dollar, sammenliknet med samme kvartal i fjor. Driftsresultatet til denne avdelingen økte med 34 prosent til 824 millioner dollar. Særlig databasen SQL Server og gruppevaren Exchange har bidratt til økningen.

Windows-avdelingen kan derimot bare vise til 2 prosent omsetningsøkning til 2,99 milliarder dollar, og en resultatforbedring på 3 prosent til 2,34 milliarder dollar. Forklaringen skal være at det er solgt forholdsvis mer til hjemme-PC-er, enn til bedrifts-PC-er, og at hjemme-Windows gir lavere fortjeneste.

Office-avdelingen står også forholdsvis stille. Omsetningen økte med 2 prosent til 2,77 milliarder dollar og overskuddet med 2 prosent til 2 milliarder dollar.

Videospill-avdelingen er det andre lyspunktet etter serveravdelingen. Xbox-salget økte kraftig, og bidro til at avdelingens omsetning løftet seg med 12 prosent til 593 millioner dollar. Underskuddet ble redusert fra 209 millioner dollar til 154 millioner.

Under børsens åpningstid i går falt Microsoft-aksjen fra 24,99 dollar til 24,45 dollar. Da tallene ble kjent, gikk kursen noe opp igjen, til 24,63 dollar.

Årsaken er at Microsoft for første gang uttalte seg om utsiktene for neste regnskapsår, det vil si fram til 30. juni 2006, og at disse uttalelsene ble tolket som uttrykk for optimisme.

For året 2005–2006 venter Microsoft en omsetning mellom 43,3 milliarder dollar og 44,1 milliarder, en økning på 9 til 11 prosent over inneværende år. Resultatet ventes i intervallet 1,26 dollar til 1,30 dollar per aksje.

Disse prognosene er i tråd med analytikernes vurderinger. Siden Microsoft vanligvis leverer prognoser som ligger godt under analytikernes anslag, tolkes dette som et uttrykk for optimisme.

Til toppen