Lad mobilen ved hjelp av radiobølger

Nokias forskere jobber med en prototyp.

Lad mobilen ved hjelp av radiobølger

Nokias forskere jobber med en prototyp.

Forskere ved Nokia Research Centre (NRC) i Cambridge, Storbritannia, er i ferd med å utvikle en teknologi som kan trekke så mye effekt ut av radiobølger i omgivelsene at det er nok til å vedlikeholdslade mobiltelefoner. Det skriver Technology Review.

I dagens samfunn, i alle fall i de tettest bebygde strøkene, omgir vi oss med radiobølger av mange slag. Disse sendes ut av alt fra aksesspunkter til WLAN, mobilmaster, fra andre mobiltelefoner, fra tv- og radiosendere og mye annet.

- Dette kan konverteres om til nok elektrisk strøm til å etterfylle et batteri, sier Markku Rouvala, en forsker ved NRC Cambridge UK, til Technology Review.

Rouvala og kollegaene i hans gruppe jobber nå med en prototyp som kan samle inn opptil 50 milliwatt med effekt, nok til langsomt å lade opp en mobil som er skrudd av. Foreløpig har ikke forskerne greid å samle inn mer effekt enn 3 til 5 milliwatt.

Løsningen er basert på to passive kretser og bygger på de samme prinsippene som RFID-brikker (Radio Frequency Identification).

- Selv om du bare oppnår mikrowatt, kan du fortsatt høste energi, gitt at kretsen din ikke bruker mer effekt enn den mottar, sier Rouvala.

Forskerne jobber nå med øke effekten av innsamlingen. Dette gjøres ved å fokusere på å omsette mange forskjellige frekvenser til strøm. Det er signaler mellom 500 megahertz og 10 gigahertz som er i fokus.

Ifølge Technology Review er det allerede utviklet lignende systemer, men disse har stort sett bare greit å generere effekter i mikrowattstørrelsen.

Fysikeren Steve Beeby, som er tilknyttet University of Southampton i Storbritannia, jobber med løsninger som samler inn vibrasjonsenergi. Han sier til Technology Review at dersom Nokia greier å hente 50 milliwatt ut radiobølger i omgivelsene, vil det gjøre ham arbeidsledig. Beeby mener at potensialet er stort, fordi for eksempel MP3-spillere typisk bare har behov for en effekt på 100 milliwatt, samtidig som de det mese av tiden er i laveffektsmodus.

Nokia vil foreløpig ikke si så mye om prosjektet, men har stor tro på dets framtid.

- Jeg vil si at det er mulig å ta i bruk dette i et produkt innen tre til fire år, sier Rouvala, men legger til at teknologien også vil kunne bli brukt sammen med andre teknologier som henter energi fra omgivelsene, for eksempel solceller.

Til toppen