- Lær de eldre databruk!

Gi de eldre opplæring i bruk av datamaskin, mener Per Øyvind Heradstveit. Slik vil de eldre trekkes vekk fra en passiv tilværelse, og med nettet få tilgang til grenseløs informasjon, få et unikt talerør samt kunne tilby sin erfaring til næringslivet.

Gi de eldre opplæring i bruk av datamaskin, mener Per Øyvind Heradstveit. Slik vil de eldre trekkes vekk fra en passiv tilværelse, og med nettet få tilgang til grenseløs informasjon, få et unikt talerør samt kunne tilby sin erfaring til næringslivet.

Lederen for eldres IT-forum Per Øyvind Heradstveit la onsdag fram forumets sluttrapport til statssekretær Odd Hellesnes i Nærings- og handelsdepartementet. Rapporten viser de eldres syn, ideer og ønsker til IT-utviklingen og har som mål å fremme debatten om de eldres situasjon i informasjonssamfunnet.

Forumet går inn for en bred definisjon av eldre som vil inkludere alle over 55 år, rundt en fjerdedel av den norske befolkning. En rekke forslag er satt opp for å gjøre disse mer kompetente i bruken av datamaskiner og spesielt i kombinasjon med internett.

Heradstveit mener at Internett kan trekke eldre vekk fra en passiv til en aktiv hverdag.

- Internett gir en innsikt til informasjon uten grenser, sier han. Når man går av med pensjon setter man seg ikke ned i en stol for å dø, de ønsker å gjøre noe annet.

Heradstveit mener at de eldre er en unik og meget nyttig arbeidsgruppe, som med sin fleksibilitet kan ta på seg oppgaver som andre ikke er i stand til. De eldre kan gå sammen i arbeidsgrupper der flere yrker kombineres og arbeide med prosjekter med kort så vel som lang varighet. Han ser at dette vil være spesielt attraktivt for små bedrifter som ikke har råd eller behov til, å hel- eller deltidsansette andre personer til kortere prosjekter.

På spørsmål om hvordan de eldre skal være oppdaterte arbeidere på de forskjellige potensielle prosjektene, innrømmer Heradstveit at dette problemet har de ikke gått konkret inn for å løse.

- Vi har ikke hatt kapasitet eller kompetanse til å forme forslagene i tall. Men disse praktiske spørsmål vil det nok ganske sikkert finnes løsninger på, forklarer han.

Et sentralt argument i rapporten er behovet for tilgang og opplæringsmuligheter. Heradstveit mener at man må stimulere til aktivitet.

- Man må bort fra klasseskillet, borgeren må derfor ha adgang.

Han sier at eldres tilgang til Internett i Norge ikke er spesielt god, men er fornøyd med situasjonen hvis man sammenligner med andre skandinaviske land. I Norge har 17 prosent tilgang, Sverige har 9 prosent mens i Danmark har bare 7 prosent av de eldre tilgang til nettet, forteller han.

- Fraværet av en samlet interesseorganisasjon for eldre, betyr at det ikke finnes et effektivt talerør for disse. Men dette kan fås gjennom datateknologi. Her må man også ta eget initiativ og ikke vente på hjelp.

Men for å kunne ta initiativ trenger man kunnskaper på området og rapporten inkluderer blant annet med at et kommunalt utvalg i hver kommune bør få ansvaret for eldres opplæring i IT. Eldrerådene bør ha en sentral rolle og folke- og skolebibliotekene bør bistå i denne opplæringen. Når først noen har fått opplæring bør disse hjelpe andre.

-Med videreføring av kunnskap vil vi skape en god sirkel, sier Heradstveit.

Rapporten inkluderer også forslag om opprettelse av en egen eldre avis i Norge, opprettelse av et kompetansenett som kan fungere som et arbeidsmarked for de eldre, opprettelse av et "Eldres IT-prosjekt" som skal følge opp det praktiske arbeidet med dataopplæring for eldre, mere brukervennlige tjenester og utstyr.

- Vi vil ikke bare studere rapporten med interesse, men hjelpe til med å distribuere den over hele landet og oppfordre til at forslagene også vil bli brukt sa statssekretæren, Odd Hellesnes, da han ble overrakt rapporten.

Sluttrapporten er lagt ut på nettet kan leses ved å klikke på lenken i margen til høyre.

Til toppen