Lær deg å sikre elektroniske spor

I regi av Ibas arrangerer en tidligere Økokrim-etterforsker kurs i håndtering av elektroniske spor.

I regi av Ibas arrangerer en tidligere Økokrim-etterforsker kurs i håndtering av elektroniske spor.

Spesialetterforsker Svein Yngvar Willassen gjorde seg bemerket i sin tid hos Økokrim, blant annet i forbindelse med DVD-Jon-saken. Han drev en stund et eget selskap, Willassen Dataetterforskning, som han lot inngå i Norman-selskapet Ibas i september i fjor. Ibas er kjent for sin kompetanse innen datagjenvinning og datasletting. Med Willassen på laget går selskapet opp en tredje sti: digital sporing og elektronisk etterforskning.

I høst arrangerer Willassen tre forskjellige typer kurs innen spesialgrenen "computer forensics", altså dataetterforskning. Kursene avholdes på Ullevål stadion i Oslo.

– Det er veldig stor interesse blant bedrifter for å utføre dataetterforskning, sier Willassen til digi.no. – Mange ser behovet for egne rutiner når det gjelder hendelser som kan knyttes til egne ansatte, for eksempel kopiering av kildekode og andre regelbrudd.

Kursene henvender seg til ulike målgrupper innen bedriften. Et innledende dagskurs kalt "bevisstgjøringskurs" henvender også seg til ledere, jurister og andre uten spesiell IT-kompetanse. De to videregående kursene, "håndtering og sikring av elektroniske spor" og "analyse av elektroniske spor" er rettet mot IT-folk og går over henholdsvis to og tre dager.

Det første bevisstgjøringskurset kjøres for første gang i dag, og gjentas tre ganger utover høsten. De andre kursene kjøres i oktober og november.

– Mange bedrifter har brent seg på ting de har gjort feil i forhold til det tekniske, men også i forhold til jussen og personvernet. Kursene tar opp også slike problemstillinger. Det er mange ting som må tenkes grundig gjennom når man skal sikre elektroniske spor.

For noen år siden var det blant annet et tilfelle innen Statoil der feil framgangsmåte fra bedriftens side gjorde det umulig å straffe folk som beviselig hadde tjuvlest andres e-post, se artikkelen Datatilsynet: Ulovlig straff i Statoil.

Til toppen