Lær deg lobbytriks på Internett

Et svensk PR-Byrå lærer deg nå hva du skal gjøres for å få de riktige menneskene til å fatte de riktige beslutningene. Samtidig blottlegges interessante sider av informasjonsbransjens arbeidsmetoder.

Et svensk PR-Byrå lærer deg nå hva du skal gjøres for å få de riktige menneskene til å fatte de riktige beslutningene. Samtidig blottlegges interessante sider av informasjonsbransjens arbeidsmetoder.

Det svenske PR-byrået Westander sier at de i første rekke ønsker å gjøre bedrifter og organisasjoner til aktive samfunnsaktører.

Det spørs imidlertid om andre såkalte lobbyister er like glad for at selskapet nå blottlegger fremgangsmåten for å få de riktige beslutningene.

- Alt for få vet hvordan man effektivt påvirker politiske beslutninger. Det er ofte bare ressurssterke bedrifter eller organisasjoner som har råd til å leie inn profesjonelle lobbyister, sier medeier Henrik Westanderi PR-byrået.

Tipsene Westander nå legger ut på Internett bør kunne være brukbare også i en norsk sammenheng.

Den vordende lobbyist anbefales å argumentere ut i fra samfunnsinteresser og samarbeide med interessegrupper med felles eller tilgrensende målsettinger. Dette skaper legitimitet og forankring.

Heller ikke pressefolk er uinteressante for disse påvirkningsagentene. Et av tipsene er at du setter opp en liste over journalister som skriver om angjeldende område og deretter bygger opp et fortrolighetsforhold til disse. Journalister hungrer etter nyheter og for å tilfredsstille denne sulten bør du ikke unnslå deg for å skape nyheter som de kan skrive om.

Politikere dynget ned av papirarbeid bør du også tenke på. Det enkleste er rett og slett å skrive taler, forslag til lover og forskrifter samt spørsmål til spørretimer for dem. Da blir det enklere å få temaene belyst ut i fra de vinklene man selv synes er viktig.

Westander ledet blant annet Statoils lobbyvirksomhet for å få en avregulering av det svenske kraftmarkedet. I den forbindelse samarbeidet de med flere forbruker- og huseierorganisasjoner.

Selskapet lover å komme tilbake med flere tips om hvordan man konkret kommer ut i media med sitt budskap, så følg med i del II.

Til toppen