Lær hvordan brukerne opplever nettstedet ditt

Candle Corporation tilbyr et verktøy for å registrere responstidene som brukerne opplever på et nettsted. - Å kjenne brukerens opplevelse er betingelsen for å vinne e-handelskonkurransen, sier Peter Marshall som har vært med på å utvikle metoden.

Candle Corporation tilbyr et verktøy for å registrere responstidene som brukerne opplever på et nettsted. - Å kjenne brukerens opplevelse er betingelsen for å vinne e-handelskonkurransen, sier Peter Marshall som har vært med på å utvikle metoden.

Candle er mest kjent for sine styringsverktøy i stormaskinmiljøer. De siste par årene er strategien lagt om. Det nye mønsteret er typisk: nye tjenester på web, og nye verktøy til web. Måleproduktene for nettsteder kombinerer begge disse kjennetegnene. De er også en videreføring av et felt Candle tradisjonelt har lagt stor vekt på. Å redusere responstid er en kjent problemstilling i stormaskinmiljøer. Når web generelt og e-handel spesielt gir stormaskiner nye oppgaver, er det naturlig å utvikle nye verktøy for å måle responstider for transaksjoner som går over Internett.

- Samtidig antar slike målinger nye dimensjoner, fordi teknologien har langt større betydning enn før, sier Marshall.

- Før var det snakk om at teknologien skulle støtte opp om en forretningsmodell. Nå brukes teknologien til å endre hele forretningsmodellen. Elektronisk handel er den sentrale problemstillingen for alle. Oppfatningen folk har av firmaet ditt, vil mer og mer baseres på inntrykk samlet fra TV og web.

Når butikken er på web, endres konkurransereglene. Avstand spiller ingen rolle. Marshall mener tre momenter står sentralt: brukervennlighet, hvordan selve kjøpssituasjonen håndteres, og hva slags respons brukeren får. Samler du informasjon om hvor lang tid kundene bruker på de forskjellige trinn i orienterings- og kjøpsprosessen, kan du danne deg et helhetlig bilde av hva slags opplevelser kunden har, og hva som må til for å gjøre dem bedre. Kanskje skjemaene er uhensiktsmessig, kanskje søkemotoren er for treig, kanskje bruker kunden for lang tid til å orientere seg.

- Når du går inn på et nettsted som måles ved hjelp av Candles teknologi, mottar du en Java-snutt på noen få kilobytes. Denne "applet"-en formidler tilbake til nettstedet hva du gjør, og hvor lang tid du bruker på å gjøre det. For hver transaksjon får nettstedet informasjon om hvor mye tid selve Internett krever, hvor mye tid webtjeneren bruker på kontrollordningen, hvor mye tid det tar for applikasjonstjeneren på nettstedet til å hente informasjon fra databasen, hvor mye tid kan tilskrives brukerens Internett-forbindelse, hvor mye er dødtid, og hvor mye tid nettleseren legger beslag på. Da er det bare snakk om å legge sammen for å få samlet tjenertid eller samlet responstid.

Marshall sier man har valgt Java framfor for eksempel "cookies" for å få en holdbar sikkerhetsramme. Java-snutter holder seg til "sandkassen" sin, de kan verken lese fra eller skrive til disk, og de blir borte straks brukeren forlater nettstedet.

Informasjonsflommen tilbake til nettstedet er en stor utfordring. Verktøyet eBA - for electronic business assurance - er delt i to. Selve innsamlingsordningen heter eBA Service Monitor. I tillegg trengs et analyseverktøy. Avhengig av ønsker og behov, tilbys eBA Service Network som lokal applikasjon eller som tjeneste.

- Analyseverktøyet lar deg stille spørsmål knyttet til hver enkelt transaksjon, og spre dem etter domene, for eksempel skille .no fra .se, eller tidspunkt på døgnet. Du kan foreta statistiske sammenlikninger, eller grave deg helt ned til hva den enkelte kunden opplever. Hvis nettstedet ditt nytter forskjellige speilinger ("mirror sites") kan du samle informasjon for hver av disse.

Marshall mener at opplegget som han har vært med på å utvikle over en tre års periode, kan tilpasses den personvernpolitikken nettstedet selv ønsker å operere etter. Det er forskjellige hensyn fra land til land, og mellom ulike bruksområder, blant annet om det dreier seg om bedrift til bedrift, eller bedrift til forbruker. Han tenker seg at noen vil kunne ønske en egen logo på nettstedet, som gir brukeren muligheten til å hente informasjon om hva som registreres, og kanskje også til å reservere seg mot å bli registrert.

Kostnadene avhenger av størrelsen på nettstedet, omfanget av transaksjonene, tallet på brukere, og en rekke andre betingelser. Candles rimeligste startpakke for eBA ligger "et hakk under 10.000 dollars nivået", ifølge Marshall.

eBA ble lansert for to uker siden i USA. Marshall har bare én referanse å vise til, den amerikanske tjenesten KeyBank. I Norge skal det allerede være undertegnet en pilotavtale med en mulig kunde, men hvem denne er, får ikke digi.no vite ennå.

Til toppen