Lærer offentlige regler på spill

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer gjør en ny vri for å lære ungdom om offentlige regler.

Moderniseringsminister Morten Andreas Meyer gjør en ny vri for å lære ungdom om offentlige regler.

60 elever på linjen for medier og kommunikasjon ved Elvebakken videregående skole i Oslo fikk i går besøk av moderniseringsminister Morten Andreas Meyer som introduserte det såkalte kunnskapsspillet.

Hensikten er at skoleungdom skal bli bedre på data samtidig som de lærer mer om norske offentlige regler.

Barn og ungdom har i dag stor kunnskap på data, ofte tilegnet gjennom dataspill. For å trigge ungdom til både å lære med om Norge og data har departementet utarbeidet en rekke kunnskapsspørsmål med fire svaralternativer. Kun ett av svarene er riktig.

Spillet som elevene på Elvebakken skole i Oslo var de første til å teste, var nok av en annen type enn spillene de daglig bruker hjemme, men tross alt: Kunnskapssanking via spill synes åpenbart å trigge elevene mer enn tørre bøker.

Spillet stiller spørsmål og foreslår fire svaralternativer. Kun ett av svarene er riktig.

Spillerens oppgave er å svare rett på flest mulig av totalt 25 spørsmål.

Hvis man svarer feil, er spillet slutt. Er man usikker, kan man klikke på tips og kanskje få opplyst det rette svaret.

Svartiden avgjør hvor mange poeng man får. Spørsmålene er utarbeidet av Norge.no redaksjonen og spillet er utviklet av det finske selskapet Älypää Oy.

Eksempler på spørsmål:

Hvor lang er opplæringsplikten i Norge:

A: 12 års skolegang

B: 10 års skolegang

C: 13 års skolegang

D: 9 års skolegang

Andre eksempler:

Hvilken av disse rettighetene står det ikke noe om i grunnloven?

Hva gjør man hvis det er feil på en vare man har kjøpt?

eller

Hva kan hjelpelinjen for spilleavhengige gjøre?

Moderniseringsdepartementet har stor tro på at det digitale kunnskapsspillet vil motivere til å øke kunnskapen om samfunnet og forvaltningen.

Til toppen