Lærernes IT-kompetanse er et hinder

Det er ikke mangel på datamaskiner som bremsen IT i skolen, mener senter for IT i utdanning.

Det er ikke mangel på datamaskiner som bremsen IT i skolen, mener senter for IT i utdanning.

Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) la tidligere i år fram en ambisiøs dataplan i skolene for de neste fem årene. Planen forespeiler at Norge skal være blant de beste på digital kompetanse innen fem år.

Prosjektleder Vibeke Kløvstad ved Kompetansesenteret for IT i utdanning ved universitetet i Oslo, er ikke overbevist.

På e-Norge konferanse som ble avholdt denne uken framholder hun at bare rundt 60 prosent av lærerne innehar tilstrekkelig datakunnskaper. Det må store holdningsendringer til fra lærere som må innse at de ikke lenger har kunnskapsmonopol. Med Internett er det fri kildetilgang, og elevene øver selv opp sine kritiske evner, framholder hun.

Kløvstad mener at hele lærerplanen må forandres i tråd med digital tenkning. Bruk av IKT vil være en kraftig endringsfaktor, og en systematisk evaluering av elevene gjennom hele året vil være nødvendig.

Fortsatt er det stor mangel på utstyr og økonomisk vilje for IKT-satsning i skolene. En undersøkelse gjort av ITU-Monitor i år viser at tretten prosent av elever bruker aldri PC på skolen, og 37 prosent av elevene bruker PC mer enn en time per uke. Over 50 prosent av lærerne bruker datamaskinen mellom en til seks timer per uke.

Elevene bruker derimot datamaskinen mer avansert hjemme, som dermed blir den faglige arena for å opparbeide den digitale kompetanse. Selv om 96 prosent har PC hjemme, uttrykker Kløvstad bekymring for digitale klasseskiller. Fortsatt er det nemlig en tredel av elevene som ikke bruker datamaskin til hjemmearbeid.

- Det som vil være avgjørende framover er engasjerte skoleledere med målrettet satsning på IKT, sier Vibeke Kløvstad.

Til toppen