Lærerstudenter henger ikke med på IKT

Norge vil være best på digital ferdigheter, men får dårlig drahjelp fra lærere.

Lærerstudenter henger ikke med på IKT

Norge vil være best på digital ferdigheter, men får dårlig drahjelp fra lærere.

Skolene har satt IT i læreplanen og lansert begrepet femte basiskunnskap som er generell dataforståelse. De fire andre er lesing, skriving, regning og muntlig framstillingsevne.

Læringen skal begynne allerede i barnehagen og pedagogiske verktøy skal bidra til at unge menneskerblir gode på IT.

Men det er store sprik mellom lærerstudentenes digitale ferdigheter og hvordan skolens læreplan forventer av lærerne skal formidle kunnskap til elevene.

http://artsys.allerinternett.no/php_adm/art/admart_rediger_frame.php?iartikkel=790309

Leder av institutt for IKT i Utdanningen ved Universitetet i Oslo, Morten Søby, forteller til Aftenposten om flere tilfeller med lærerstudenter i praksis som ikke er i stand til å bruke IKT som en integrert del av undervisningen.

Han mener dagens lærerutdanning ikke oppfyller målene om digital kompetanse i Kunnskapsløftet.

Det er et gap mellom læreplanens krav på alle trinn og fag om digital kompetanse og lærernes forutsetninger for å realisere læreplanene i Kunnskapsløftet.

En forskningsrapport fra NifuStep som har undersøkt hvordan fire lærerhøyskoler bruker IKT, konkluderer også med at det ikke finnes noen felles forståelse for hvordan IKT skal brukes i norsk skole og at det er fortsatt er ildsjeler som driver arbeidet.

- Det er lite sammenheng mellom de store ordene og politiske kreftene i Kunnskapsløftet og hva lærestudentene faktisk lærer, sier Søby til Aftenposten.

    Les også:

Til toppen