Lag dine egne trykksaker i nettleseren

Mediateam Orkla Trykk i Skien er først ute i verden med den nye produksjons løsningen MetaAd fra HelioGruppen Norge AS. Med MetaAd kan Mediateam utarbeide annonser, DM-er og liknende trykksaker for sine kunder, og kunden selv kan gå inn på Internett og lage egne versjoner for ulike regioner eller lokale butikker.

Mediateam Orkla Trykk i Skien er først ute i verden med den nye produksjons løsningen MetaAd fra HelioGruppen Norge AS. Med MetaAd kan Mediateam utarbeide annonser, DM-er og liknende trykksaker for sine kunder, og kunden selv kan gå inn på Internett og lage egne versjoner for ulike regioner eller lokale butikker.

Kunden kan selv bytte ut bilder eller tekstinnhold, men bruken er likevel noe begrenset for kunden får ikke anledning til å endre på utseende typografisk eller designmessig.

De begrensede redigeringsmulighetene til tross, mange vil nok ta en ekstra titt på løsningen ettersom det eneste du trenger for å benytte den er en enkel PC med en hvilken som helst nettleser installert.

Utviklerne hos Mediateam kan selv velge det ombrekkingsverktøyet de er mest komfortable med - eksempelvis QuarkXpress, PageMaker, InDesign eller liknende - for å designe maldokumentene, eller benytte eksisterende dokumenter.

Når kunden har gjort de ønskede endringer kan hun se en forhåndsvisning av det endelige produktet i løpet av meget kort tid, for så å klikke på en godkjenningsknapp som sender hele produktet direkte til trykkeriet.

Hele løsningen er knyttet opp til Mediateams tekst- og bildedatabase DC4, hvor både maldokumenter og de tilpassede versjoner ligger lagret.

Siden de fleste av Mediateams kunder er store kjeder vil det ofte være behov for lokale varianter av reklamemateriellet.

- Det har vært et strategisk valg hos oss å involvere kundene våre mest mulig i den verdikjeden som skal til for å få fram et reklameprodukt, sier administrerende direktør Terje Andersen i Mediateam Orkla Trykk i en pressemelding.

Til toppen